Gå till innehållet

Inga resultat ännu vid statens löneförhandlingar

Förhandlingarna om lönerna år 2023 i statens tjänste- och arbetskollektivavtal har ännu inte gett resultat.

Förhandlingarna om lönehöjningarna år 2023 fortsätter. Ursprungligen skulle beslut om lönehöjningarna fattas redan före jul men parterna beslutade tillsammans att ännu ta sig tid. Förhandlingarna fortsatte måndagen den 9 januari och den här veckan kommer parterna att träffas ännu på torsdag.

– Parterna har kommit långt i förhandlingarna men beträffande ordningen och den slutgiltiga formen har man ännu inte, trots goda försök, nått samförstånd, konstaterar avtalsexperten Erika Mattsson.

Statens avtalsförhandlingar fortsätter torsdagen den 12 januari. Tjänstemännen och arbetstagarna representeras i statens kollektivavtalsförhandlingar av Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Fackförbundet Pro och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU. Arbetsgivarparten representeras av Statens arbetsmarknadsverk.

Mer information:

Erika Mattsson, avtalsexpert, 0400 461 411
Harri Turunen, ansvarig avtalsexpert, 050 461 9303