Gå till innehållet

Statens lönehöjningsförhandlingar fortsätter på tisdagen

Statens lönehöjningsförhandlingar återupptogs måndagen den 9 januari 2023. Förhandlingarna fortsätter idag på tisdag.

Förhandlingarna om lönehöjningar för dem som jobbar hos staten fortsatte som överenskommet idag på måndag. Diskussioner fördes och parterna kom överens om att förhandlingarna fortsätter tisdagen den 10 januari klockan 15.

– Vi förde diskussioner om förhandlingsläget vid statens bord efter julpausen. Vi konstaterade att det fortsättningsvis finns anledning att fortsätta förhandlingarna om lönehöjningar, kommenterade JHL:s avtalsexpert Erika Mattsson situationen.

Tjänstemännen och arbetstagarna representeras i statens kollektivavtalsförhandlingar av Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Fackförbundet Pro och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU. Arbetsgivarparten representeras av Statens arbetsmarknadsverk.