Gå till innehållet

Jul, nyår och trettondag påverkar JHL:s service

Julen, årsskiftet och trettondagen påverkar fackförbundet JHL:s förbundskontor, regionkontor och öppettiderna för den telefonservice som förbundskontoret och regionkontoren erbjuder. JHL:s arbetslöshetskassas systemförändring påverkar kassans tjänster som helhet.

Under tiden 23–30.12.2022 och 6.1.2023 är följande av JHL:s tjänster stängda

  • JHL:s telefonväxel och reception (stänger 23.12 klockan 12)
  • regionkontorens anställningsrådgivning (stänger 23.12 klockan 12)
  • medlemsservicen
  • betalservicen
  • systemservicen
  • kursrådgivningen.

Förbundets e-tjänst mittJHL är tillgänglig för medlemmarna dygnet runt.

Det förekommer ändringar i JHL:s arbetslöshetskassas tjänster till följd av systemreformen. Läs arbetslöshetskassans nyhet om öppettiderna. Frågor som gäller arbetslöshetskassan kan ställas i arbetslöshetskassans chatt (på finska).

A-kassans kontaktuppgifter korrigerade till chatten 20.12.2022 kl. 9.16.