Gå till innehållet

Välfärdsområdena kör igång vid årsskiftet – 25 000 arbetstagare får ny arbetsgivare och nytt kollektivavtal

Drygt 25 500 kommunala arbetstagare byter arbetsgivare vid årsskiftet. Den nya arbetsgivaren är välfärdsområdet. Också kollektivavtalet byts till allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdsområdena VÄLKA.

Det nya avtalet träder inte i kraft redan 1.1.2023, utan till en början tillämpas bestämmelserna i allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) och kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Ändringarna i VÄLKA är närmast tekniska. Inga försämringar i anställningsvillkoren kommer att ske.

VÄLKA fastställer välfärdsområdenas allmänna anställningsvillkor, såsom semester, tjänste- och arbetsledigheter och bestämmelser om förtroendemän. Lönen, arbetstiden och andra avvikande bestämmelser med undantag av de bestämmelser som finns i VÄLKA gäller också de arbetstagare och tjänsteinnehavare som omfattas av SH-avtalet och läkaravtalet (LÄKTA) och som övergår till välfärdsområdet.

Bestämmelserna i VÄLKA uppdateras med bland annat arbetsgivarnas namn, olika hänvisningar och datum och onödiga bestämmelser stryks, såsom bilagorna som gäller familjedagvårdarna och lantbruksavbytarna och bestämmelser som gäller lärarna eftersom de här grupperna inte övergår till välfärdsområdena.

Av JHL:s medlemmar övergår litet över 6 000 personer till VÄLKA: cirka 4 000 av dem från AKTA-avtalet, cirka 2 000 från TS-avtalet och några tiotal timanställda från TIM-AKA. Antalen klarnar slutligen först då övergången till välfärdsområdena är gjord och arbetstagarna har placerats i de rätta avtalen, antingen VÄLKA, SH eller LÄKTA. TS- och TIM-AKA-avtalen kommer inte att tillämpas på välfärdsområdena, så bestämmelserna från TS-avtalet kommer att ingå i en bilaga till VÄLKA.

Förhandlingarna om VÄLKA fortsätter till februari och målet är att få avtalet i kraft så fort som möjligt.

Mer information:
avtalsexpert Marko Heikkinen, 040 7130 150
avtalsexpert (TS) Karita Alanko, 050 302 5246