Gå till innehållet

Sådant är bemanningsbolaget Seures nya kollektivavtal

Det nya kollektivavtalet för bemanningsbolaget Seure innehåller två allmänna höjningar och två utvecklingsrater. Avtalet gäller i 2,5 år.

Förhandlingarna om nytt kollektivavtal för bemanningsbolaget Seure (Seuretes) gick i mål i november. Det nya kollektivavtalet har nu godkänts av alla förhandlingsparters beslutande organ. Kollektivavtalet Seuretes gäller 1.12.2022–30.4.2025.

I kollektivavtalet ingår två allmänna lönehöjningar. Den första höjningen på 3,5 procent träder i kraft 1.12.2022 och den andra på 1,9 procent 1.6.2023. Lönehöjningen för det tredje året ska parterna avtala om före 15.3.2024. Om parterna inte når samförstånd om dem, kan avtalet sägas upp att upphöra från och med 1.5.2024.

Utöver de allmänna höjningarna ingår i Seuretes två utvecklingsrater (1.6.2023 och 1.2.2024) om vilka parterna förhandlar separat.

Bemanningsbolaget Seure ägs av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla stad, HUS, Västra Nylands välfärdsområde och Vanda och Kervo välfärdsområde. Seures kollektivavtal tillämpas för alla bemanningsanställningsförhållanden som varar i 1–15 kalenderdagar. För längre anställningsförhållanden än det tillämpas Avainta-avtalet.

P.S. Följ med hur det går för de andra avtalen som fackförbundet JHL avtalar om här.

Mer information:
Avtalsexpert Riitta Rautiainen, 0400 602 736