Gå till innehållet

Fackförbundet JHL stöder sina medlemmars kampanjer i riksdagsvalet

Riksdagsvalet i april avgör hur positivt inställd till arbetstagare och arbetslivet Finlands nästa riksdag och regering kommer att vara. JHL stöder sina medlemmar och medlemmar i organisationsanslutna medlemsförbund i deras valkampanjer och uppmuntrar alla sina medlemmar att rösta.

JHL vill att alla förbundets medlemmar ska må bra på jobbet och på fritiden. Därför behöver riksdagen beslutsfattare som förstår sig på arbetstagarnas vardag. Medlem i JHL eller ett organisationsanslutet medlemsförbund, kandiderar du i riksdagsvalet? Ansök om valbidrag från JHL. Ansökningstiden börjar 15.12.2022 och löper ut 15.1.2023.

JHL:s valbidrag

Medlemmar i JHL och JHL:s samorganisationer som förbinder sig att iaktta JHL:s principer kan ansöka om valbidrag. Du kan ansöka om bidraget med en blankett som publiceras på JHL:s riksdagsvalssida  den 15 december. Valbidraget utbetalas efter att ansökningstiden löpt ut.

JHL:s mål är att

  • förbättra det finländska arbetslivet via lagstiftning
  • trygga kommunernas och välfärdsområdenas finansiering
  • öka antalet utbildningsplatser inom de branscher som lider av arbetskraftsbrist
  • bevara ansvaret för offentliga tjänster inom den offentliga sektorn
  • stävja klimatförändringen
  • stärka medborgarnas möjligheter att delta i det samhälleliga beslutsfattandet

JHL:s mål i riksdagsvalet är att vårt land får en regering som skapar ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart Finland. Ett land med en stark demokrati och där det är lätt för mänskorna att jobba och vara delaktiga i beslutsfattandet. Kandidaterna kan använda förbundets valmålsättningar i sitt valarbete.

Riksdagsvalets valdag är söndagen den 2 april 2023.  Förhandsröstningen inleds den 22 mars och avslutas den 28 mars. Förhandsröstningen i utlandet avslutas redan den 25 mars.

FFC:s valgalleri

FFC kontaktar varje kandidat och bjuder in dem till det gemensamma valgalleriet. Kandidatens presentation inkluderas i galleriet om hen förbinder sig till FFC:s principer. Vi uppmuntrar alla JHL-kandidater att gå med i galleriet. Galleriet publiceras den 10 februari 2023. I galleriet kan man söka kandidater bland annat enligt parti, valkrets och fackförbund.