Gå till innehållet

Glad självständighetsdag till alla stjärnproffs och republikens president Sauli Niinistö!

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL är nöjd med den uppmärksamhet som republikens president Sauli Niinistö har ägnat åt stjärnproffs som har bjudits in till självständighetsdagen fest.

Fackförbundet JHL vill tacka republikens president Sauli Niinistö, som har uppmärksammat JHL och dess medlemmar på ett fint vis. I år har stjärnproffs från flera olika yrkesgrupper bjudits in till vårt lands högtidligaste fest, självständighetsdagens mottagning i Presidentens slott.

– Denna vackra gest visar att presidenten uppskattar och förstår sig på mångprofessionalitet.

Vid sjukhusen har mångprofessionella team hjälpt varandra orka ta hand om patienter. Inom småbarnspedagogiken och i skolorna har mångprofessionella team främjat barns och ungas välbefinnande. Inom äldrevården har mångprofessionella team arbetat för att trygga äldre människors liv och hälsa. Proffs inom kosthållningen har under coronatiden bl.a. sett till att barn får en varm måltid varje dag och att de mångprofessionella teamen vid sjukhusen inte har gått hungriga. Rengöringsbranschens proffs har hållit många typer av lokaler rena och fria från corona och andra sjukdomsalstrare.

När coronaviruset sköljde över oss stängde Finland sina dörrar, begränsade social växelverkan och rekommenderade distansarbete. Då var det du, bästa JHL-medlem, som höll vårt land på fötter. Just nu kämpar vi i synnerhet med energikrisen som orsakats av Rysslands brutala anfallskrig i Ukraina.

Finland har inte stannat upp, och kommer inte att stanna upp. Proffs inom säkerhetsbranschen, gränsbevakningen, tullen och försvarsmakten har alla sin roll i det.

– Tack vare din insats kan de sjuka skötas i rena utrymmen med rena redskap och instrument. Tack vare din insats kan de personer som tryggar samhällets livsviktiga funktioner gå till arbetet, för du tar hand om deras barn. Tack vare dig serveras maten på vårdinrättningarna också idag på rena kärl. Tack vare dig kan alla som behöver ta sig till jobbet ta sig fram. Listan kunde fortsätta i all evighet. Utan dig skulle Finland inte klara sig. Och även republikens president tackar dig för allt detta, konstaterar fackförbundet JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

En stor del av JHL:s medlemmar har inte kunnat arbeta på distans, utan behövs precis på de ställen där vårt samhälles mest kritiska funktioner upprätthålls. Under alla förhållanden kommer de uthålligt till sina arbetsplatser. Vi är alla stolta över er och vill tacka er!