Gå till innehållet

Avbrott i användningen av e-tjänsterna på jhl.fi 6.12 från klockan 16

Det blir korta avbrott i användningen av e-tjänster tisdagen den 6.12 från klockan 16 framåt. Avbrotten beror på systemuppdateringar.

Programuppdateringar förorsakar korta serviceavbrott i JHL:s e-tjänster tisdagen den 6 december. Avbrott förekommer i mittJHL, minFörening, minaKurser, medlemssidorna, sidorna för aktiva och i den elektroniska anslutningsblanketten.

Vi beklagar de besvär som de eventuella avbrotten förorsakar.