Gå till innehållet

Förhandlingsresultat om bemanningsbolaget Seures avtal

Förhandlingarna om nytt kollektivavtal för bemanningsbolaget Seure är slutförda. Avtalet ska ännu godkännas av förhandlingsparternas beslutande organ.

Förhandlingarna om nytt kollektivavtal för bemanningsbolaget Seure inleddes i början av året och har nu äntligen slutförts. Förhandlingsresultatet uppnåddes på tisdagkväll den 29 november 2022.

Vi informerar mer om innehållet i det nya kollektivavtalet då alla förhandlingsparters beslutande organ har godkänt det. JHL:s förbundsstyrelse tar ställning till förhandlingsresultatet inom de närmaste dagarna. Om alla parter godkänner avtalet, kommer det att gälla åren 2022–2025.

Bemanningsbolaget Seure ägs av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla stad, HUS, Västra Nylands välfärdsområde och Vanda och Kervo välfärdsområde. Seures kollektivavtal tillämpas för alla bemanningsanställningsförhållanden som varar i 1–15 kalenderdagar. För längre anställningsförhållanden än det tillämpas Avainta-avtalet.

Arbetstagarna representeras i Seures avtalsförhandlingar av fackförbundet JHL, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer, sjukskötarfacket Tehy och Teknik och Hälsa FKT. Arbetsgivaren representeras av Avainta-Arbetsgivarna.

Följ med hur det går för de andra avtalen som fackförbundet JHL avtalar om här.

Mer information:

Avtalsexpert Riitta Rautiainen, 0400 602 736