Gå till innehållet

JHL drar Helsingfors stad inför rätta på grund av lönehärvan

Fackförbundet JHL drar Helsingfors stad inför rätta på grund av lönebetalningsproblemen som pågått redan i månader.

Helsingfors stads lönehärva har nu pågått redan i över ett halvt år och berör tusentals arbetstagare. Vissa arbetstagare har blivit helt utan löner, andra har fått tusentals euro för mycket, vissa har blivit utan sina lönetillägg och annat dylikt.

Staden bryter hela tiden mer mot både lagen och tjänste- och arbetskollektivavtalet. Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har med manifestationer, förhandlingar, tillsynsbegäran och brottsanmälningar krävt att lönehärvan ska utredas i brådskande ordning. Enligt uppgifter från början av november har staden fortfarande nästan 10 000 kontaktbegäran till löneförvaltningen obehandlade.

– Lönehärvan fortsätter och Helsingfors lyfter bara händerna i vädret. Vi har inga andra möjligheter än att löpa linan ut domstolsvägen. Nu hjälper det inte längre med förklaringar, sammanfattar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Helsingfors stad har haft problem och dröjsmål också med överföringen av uppgifter till inkomstregistret. Staden har redan blivit tvungen att betala sanktionsavgifter till skattemyndigheterna på grund av detta. Uppgifterna i inkomstregistret ligger till grund för bland annat arbetslöshetsdagpenningarna, familjeförmånerna, sjukdagpenningarna och pensionerna. Om uppgifterna är felaktiga, påverkar de direkt de inkomstrelaterade förmånerna.

– Helsingfors stad har med sitt agerande också äventyrat beskattningens korrekthet. När uppgifterna som överförs till inkomstregistret är felaktiga, betalas också olika stöd felaktigt och det är möjligt att någon till och med blir helt utan stöd. Den här situationen är fullkomligt absurd!  Hur är det möjligt att Finlands största kommunala arbetsgivare inte kan få lönebetalningen i skick, undrar Niemi-Laine.

Mer information:
ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772