Gå till innehållet

Förväntade höjningar i resekostnadsersättningarna under år 2023

Skatteförvaltningen har beslutat om de skattefria resekostnadsersättningarna under år 2023. Kilometerersättningen stiger, såsom också dagtraktamentena för resor i hemlandet.

Kilometerersättningarna kommer som förväntat att höjas år 2023. År 2022 var ersättningen 46 cent/km, nästa år stiger den med sju cent till 53 cent/km.  Den höjda ersättningen beror framför allt på de höjda priserna på bränsle, bilar och el.

Dagtraktamentet för resor i hemlandet stiger med tre euro år 2023, till 48 euro. Det partiella dagtraktamentet stiger med två euro och är därmed 22 euro nästa år.  Höjningen beror på de högre prisen på restaurangmat.

Dagtraktamenten för utlandsresor stiger för resor i 196 länder och sjunker för resor i åtta länder. Dagtraktamentet förblir detsamma som år 2002 för resor i sju länder.

Bekanta dig med ersättningarna på Skatteförvaltningens sidor