Gå till innehållet

Fackförbundet JHL:s nya enhet förenar kollektivavtalen och den yrkesinriktade verksamheten inom trafik-, teknik- och energibranschen

Från ingången av oktober inledde en ny enhet sin verksamhet inom JHL, nämligen enheten för teknik-, energi- och trafikbranschen. Enheten har i uppgift att på ett koordinerat sätt förhandla om branschens kollektivavtal, effektivera intressebevakningen och höja branschernas organisatoriska styrka.

Enheten för teknik-, energi- och trafikbranschen inledde sin verksamhet i oktober och kan med branschtekniska termer beskrivas som en boggi som förenar Paltas och energibranschens kollektivavtal och yrkesinriktade verksamhet till en helhet.

– Enheten har i uppgift att effektivare än förut stärka och koordinera branschernas intressebevakning. Avtalsverksamheten har under senare år genomgått stora förändringar inom industrin och vi förbereder oss för de lokala avtalens frammarsch också i våra kollektivavtal, säger enhetens förhandlingschef Teppo Järnstedt om bakgrunden till bildandet av enheten.

Järnstedt påpekar att även om man bildat en egen enhet, innebär det inte att man isolerar sig.

Enheten har beröringspunkter både med kommunsektorns och statens avtalsområden.  Ett tätt samarbete fortsätter till exempel med kommunsektorns tekniska avtalsområde. Vi bygger inga murar omkring oss, konstaterar han.

Vid enheten som lotsas av Järnstedt jobbar JHL:s avtalsexperter Sari Jokinen, Kari Lehtinen, Hannu Mattila, Jussi Päiviö och Reijo Tamminen.

Kollektivavtal som enheten ansvarar för:

  • energibranschens arbetstagare
  • järnvägsbranschen
  • hamnbranschen
  • färjetrafiken
  • ramavtalet för rådgivningsbranschen
  • Forststyrelsen
  • Meritaito (arbetstagarna och tjänstemännen)
  • idrottsorganisationerna
  • Paltas specialbranscher EPA
  • Företagsspecifika avtal (Airpro, Campusta, Cleanosol, Finavia, Finnvera, Finnpilot, Raskone)