Gå till innehållet

Nya löneförhöjningar för kommunsektorn

Löneförhöjningarna trädde i kraft den 1 oktober. De är justeringspotter och en del av arbets- och tjänstekollektivavtalet som ingicks i juni.

Kommunsektorns huvudavtalsorganisationer JAU (JHL och Jyty), FOSU och Kommunarbetsgivarna KT har enats om hur de centrala justeringspotterna (löneförhöjningarna) ska fördelas. Justeringspotterna trädde i kraft den 1 oktober 2022 på alla avtalsområden.

Detaljer om de olika avtalsområdenas lösningar hittar du i följande separata nyheter:

– Vi är helhetsmässigt nöjda med att förhandlingarna vid alla avtalsbord fördes i god anda och att man enades om lösningar inom den utsatta tiden, så att arbetstagarna raskt hinner sköta utbetalningen av höjningarna innan årsskiftets välfärdsområdesreform. Löneförhöjningarna gäller en mycket omfattande del av kommunsektorns personal, så de medverkar till att stöda våra medlemmar när levnadskostnaderna stiger, sammanfattar JHL:s förhandlingsdirektör Kristian Karrasch.

Nästa sommar för med sig fler löneförhöjningar

Enighet om kommunsektorns nya anställningsvillkor nåddes i juni. I det treåriga tjänste- och arbetskollektivavtalen kom parterna överens om löneförhöjningar som trädde i kraft från och med 1 juni. Den allmänna höjningen var 46 euro eller 2,0 procent. Parterna kom också överens om en miniminivå på löneförhöjningarna år 2023 och 2024.

Dessutom avtalade parterna om ett femårigt löneprogram. Löneprogrammet är ett separat program. Höjningarna i programmet betalas utöver de årliga löneförhöjningarna åren 2023−2027. Löneprogrammets höjningar uppgår totalt till fem procent.

Nästa gång höjs lönerna nästa sommar.

– Kommun- och välfärdssektorns följande löneförhöjningar träder i kraft den 1 juni 2023.  De består av en allmän höjning och en lokal justeringspott. Höjningarna uppgår sammanlagt till minst 1,90 %. Nivån höjs om industrins så kallade referensbranscher kommer överens om högre löneförhöjningar. Den första lönepotten i det femåriga löneprogrammet, 1,2 %, träder också i kraft från samma datum, berättar Karrasch om nästa års löneförhöjningar.

Bli bekant med ditt kollektivavtal! Kommunsektorns avtal hittar du här.