Gå till innehållet

JHL: Helsingfors leker med människors hälsa då man byter ut hälsosamma måltider mot fiskpinnar i mikron

Ingress: Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL anser att det är viktigt att Helsingfors stad behåller kosthållstjänsterna som egen verksamhet i framtiden. Skolmaten är ett exempel på en lagstadgad tjänst som borde iaktta näringsrekommendationerna. Palvelukeskus Helsinki beaktar detta men de privata aktörerna är ett frågetecken i den här frågan.

Helsingfors ämnar servera skoleleverna och andra nuvarande kunder hos Palvelukeskus Helsinki färdigmat som värms upp i stället för hälsosam mat som tillretts själv. Borgmästare Juhana Vartiainen har i offentligheten meddelat att han förutsätter högre effektivitet och sänkta kostnader av Palvelukeskus Helsinki. Staden försöker spara på de vanliga stadsbornas välbefinnandes bekostnad.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine anser att det är ofattbart att Helsingfors stad håller på att ersätta smakliga och näringsrika måltider med mikromat och annan färdigmat. Skolmaten är en lagstadgad tjänst och Palvelukeskus Helsinki beaktar näringsrekommendationerna.

– Jag är säker på att hälsovårdskostnaderna som en konsekvens av detta äter upp de förväntade inbesparingarna. Sänkta kostnader för Palvelukeskus Helsinki får inte innebära försämrade anställningsvillkor för personalen.

Helsingfors stads ledning och politiker har skäl att tänka på vilket som egentligen är det kostnadseffektivaste och säkraste sättet att trygga verksamheten med tanke på försörjningsberedskapen i dessa kristider. Coronan visade att den offentliga sektorn är den starkaste, då privata producenter faller. Privata sektorn eftersträvar vinst, så utöver priset för energi och råvaror kommer ännu vinstmarginalen.

JHL önskar att Helsingfors investerar måttligt i måltidsframställningen.

Den här modellen är säkrare, tryggare, pålitligare och på längre sikt grundligare än en terminallösning som endast baserar sig på att värma upp färdigmat. Ett eget kosthåll är också viktigt med tanke på försörjningsberedskapen.

Palvelukeskus Helsinki stod under den svåra coronatiden i främsta linjen vid framställandet av trygg och hälsosam mat. De erfarna kosthållsproffsen kan bättre än externa underleverantörer beakta svåra allergier.

– Det är en fråga om yrkesstolthet. Palvelukeskus Helsinki vill erbjuda helsingforsarna mat som tillretts av helsingforsare.

Palvelukeskus Helsinki är en produktionsenhet som finns i Backas, Vanda. Den håller på att komma till slutet av sin livscykel.

Det bästa alternativet vore att bygga ett helt nytt produktionskök som skulle kosta uppskattningsvis cirka 15-25 miljoner euro. Detta skulle möjliggöra att Helsingfors också i fortsättningen kunde erbjuda god och näringsrik mat.

Det finns skäl att också i övrigt beakta försörjningsberedskapen som helhet i Helsingfors budgetförhandlingar. Staden ska förbereda sig på undantagsförhållanden med egen produktion. Det här gäller alla stadens funktioner. Att nagga affärsverkens verksamhet i kanterna hotar oundvikligen också försörjningsberedskapen och helsingforsarnas trygghet.

Mer information: Päivi Niemi-Laine 040 702 4772