Gå till innehållet

JHL, Jyty och FOSU återvänder till förhandlingsbordet inom kommunsektorn

Offentliga sektorns union JAU (JHL och Jyty) samt FOSU återvänder till kommunsektorns förhandlingsbord tillsammans med Kommunarbetsgivarna KT, för att gå igenom i synnerhet SH-avtalet.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL bekantar sig med KT:s och Sote rf:s avtalslösning i lugn och ro, och går igenom vilka inskrivningar och paragrafer som avviker från SH-avtalet som slöts i juni. Inget nytt kollektivavtal har ingåtts i denna uppgörelse, utan ett SH-avtal har varit i kraft sedan juni. Sote rf (Tehy och Super) godkände avtalet i fråga igår den 3 oktober. JHL är en av avtalsparterna i SH-avtalet.

– Vi läser igenom avtalslösningen i lugn och ro och bedömer sedan om vi kan acceptera de föreslagna ändringarna. SH-avtalet kan inte ändras ensidigt eller på beslut av bara en del av avtalsparterna, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– Det är bra att Sote rf har anslutit sig till SH-avtalet. Löneförhöjningarna och löneprogrammet i riksförlikningsmannens lösning är desamma som de andra parterna kom överens om i juni, säger Niemi-Laine.

– Alla skötare, även de som hör till Sote ry, har i juni och nu i oktober fått löneförhöjningar i enlighet med avtalet som JHL, Jyty och FOSU ingick. Sammanlagt är det fråga om en löneförhöjning på 2,5 procent under ett halvt år.

Uppgörelsen innehåller tidtabeller och en plan för hur löneharmoniseringen, som i praktiken innebär en löneförhöjning, ska genomföras inom välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna.

– Löneharmoniseringen är lagstadgad, så det var i sig ingen nyhet att det avtalades om den. Den treåriga tidtabellen som nämns i uppgörelsen motsvarar ganska väl den rättspraxis som följs vid löneharmonisering, säger JHL:s förhandlingsdirektör Kristian Karrasch.  

Uppgörelsen innefattar ett engångsarvode på 600 euro för de arbetstagare inom social- och hälsovårdssektorn som vårdat coronapatienter och omfattats av beredskapslagen. Arvodet betalas till alla ovannämnda arbetstagare oavsett fackmedlemskap. Principerna för fördelningen av engångsarvodet har fastställts på en mycket allmän nivå, så arbetsgivaren har tämligen stor tolkningsfrihet.

Uppgörelsen innehåller ingenting nytt gällande småbarnspedagogiken.

Mer information:
Ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
Förhandlingsdirektör Kristian Karrasch, 040 728 9046