Gå till innehållet

Inom de närmaste veckorna börjar man bygga upp SH-avtalets lönesystem och det nya kollektivavtalet för välfärdsområdena

Inom kommunbranschen har utbetalningen av allmänna förhöjningar kommit i full fart under augusti–september. Nu förhandlas det om fördelningen av den justeringspott som utbetalas i början av oktober. Snart börjar man bygga upp SH-avtalets lönesystem och kollektivavtalet för välfärdsområdena. JAU och FOSU samt Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT håller fast vid de avtal som de har ingått.

Den kommunala huvudförhandlingsgruppen samlades på tisdagen den 20 september. Gruppen fastställde följande steg angående den avtalsuppgörelse som uppnåddes i juni för kommun- och välfärdsbranschen. De arbetsgrupper som förbereder välfärdsbranschens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal samt SH-avtalets lönesystem har utnämnts. Arbetet sätts igång under de närmaste veckorna.

– De väsentliga förberedelserna angående välfärdsområdenas kommande personal och personalens anställningsvillkor och -förhållanden framskrider väl. Fackförbundet JHL är djupt involverat i att avtala om innehållet i välfärdsbranschens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal och SH-avtalets lönesystem. Vi går vidare enligt den avtalade tidtabellen även om arbetsmarknadssituationen inom social- och hälsovården är orolig, understryker Päivi Niemi-Laine, ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Utbetalningen av de allmänna förhöjningar som trädde i kraft i juni – 46 euro, minst 2,0 % − har kommit igång under augusti– september. Den centraliserade justeringspotten (0,5 % av lönesumman för varje avtalsbransch) träder i kraft i början av oktober. Förhandlingarna om hur justeringspotten ska fördelas är igång vid alla kommunala förhandlingsbord, de kommer troligen att slutföras under september.

– Arbetet under avtalsperioden har börjat i god anda och i rask takt. Vi är nöjda med att medlemmar har börjat få löneförhöjningar tack vare avtalet, och redan i oktober är ju mer på kommande, konstaterar JHL:s förhandlingsdirektör Kristian Karrasch.

Karrasch tillägger att förhandlingarna om välfärdsområdenas förtroendemannaavtal, och förhandlingarna om förenhetligande av lokala avtal, förs ännu i höst. På löntagarsidan sköts förhandlingarna av JAU:s och FOSU:s välfärdsområdesspecifika förhandlare.

Mer information:
Ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
Förhandlingsdirektör Kristian Karrasch, 040 728 9046