Gå till innehållet

JHL: För breda begränsningar av strejkrätten i regeringens proposition

Fackförbundet JHL understryker att man i första hand alltid ska avtala om skyddsarbete med förbundet som organiserar strejken. Förhandlingar leder alltid till bättre resultat än tvång. Trots att JHL alltid avgränsar uppgifter som tryggar liv och hälsa från sina strejker, anser förbundet att regeringens proposition är för bred.

Regeringen planerar att begränsa social- och hälsovårdspersonalens rätt att strejka. Måndagen den 12 september informerade social- och hälsovårdsministeriet JHL och andra fackförbund om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerställande av patientsäkerheten vid arbetskonflikt inom hälso- och sjukvården.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL avgränsar alltid uppgifter som tryggar liv och hälsa från sina strejker, men anser att regeringens proposition är för bred. Skyddsarbete ska alltid i första hand avtalas om med förbundet som organiserar strejken. Omsorgsfulla förhandlingar tryggar patientsäkerheten medan strejken pågår.

– Arbetsgivaren måste vara skyldig att begränsa skyddsarbetskraven endast till nödvändig mängd och nödvändiga arbetsuppgifter. I utkastet som presenterats för JHL är definitionerna för breda, analyserar förhandlingsledare Kristian Karrasch.

– Vi förstår i sig att statsmakten måste trygga medborgarnas liv och hälsa om förhandlingarna om skyddsarbete inte leder till resultat, säger Karrasch

Vid staten fastställer tjänstemannalagen att vissa yrkesgrupper är skyldiga till skyddsarbete. För närvarande begränsas bland annat strejkrätten för tjänstemän inom säkerhetsbranschen, försvarsmaktens personal samt för dem som arbetar vid gränsbevakningsväsendet, vid tullen och i fängelser.

– Ingen yrkesgrupps rätt till strejk ska ingripas i med annat än ytterst snäva begränsningar gällande uppgifter som tryggar liv. Dessa begränsningar ska också vara det absolut sista alternativet. Den här propositionen skulle begränsa arbetstagarnas grundlagsenliga rätt till strejk på ett ytterst allvarligt sätt som aldrig skådats tidigare, säger rådgivare till ledningen, jurist Keijo Karhumaa.

JHL är inte en av parterna i den akuta konfliktsituationen som pågår just nu. JHL har ingått nya tjänste- och kollektivavtal för kommunsektorn tillsammans med KT, FOSU och Jyty i juni. De gäller även social- och hälsovårdspersonal.

Det råder vårdarbrist i Finland, men den går att lösa. Kommunsektorn har redan avtalat om löneförhöjningar som överstiger den så kallade allmänna linjen. För att trygga ett tillräckligt personalantal behövs även fler utbildningsplatser inom branschen och en stor mängd nya vårdbiträden. Skötare kan bäst fokusera på sitt arbete när hela servicekedjan från instrumentvårdare och lokalvårdare till sjukskötare, närvårdare och läkare fungerar sömlöst.

Mer information:

förhandlingschef Kristian Karrasch, 040 728 9046

rådgivare till ledningen, jurist Keijo Karhumaa, 040 525 7852