Gå till innehållet

Offentliga tjänster hjälper oss genom kriser – De behöver gedigen och stabil finansiering, påminner fackförbundet JHL

Finlands ekonomiska utsikter är dunkla, men de offentliga tjänsterna och deras finansiering måste hållas i skick. Inför budgetförhandlingarna måste regeringen komma ihåg att statens ekonomi balanseras genom ökade intäkter, inte genom nedskärning av tjänster, betonar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Finlands ekonomi svävar i ett osedvanligt dunkel under det kommande året. Rysslands brutala krig i Ukraina har orsakat kaos på energimarknaden, och konsumentpriserna skenar uppåt i en takt vi inte har sett på årtionden. Offentliga tjänster håller finländarnas vardag rullande även under tider av osäkerhet. Därför måste regeringen i sina budgetförhandlingar se till att dessa tjänsters finansiering är i skick, påminner Päivi Niemi-Laine, ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

 – I offentligheten har det kastats fram oansvariga idéer om att skära ner tjänster nu, när låginkomsttagare kämpar för att klara sig mitt i den ökande inflationen. Det är en ohållbar riktning som leder till långsiktiga problem och koncentrering av tjänster bara för de välbärgade. Statens ekonomi måste sörjas för, men balansen nås genom ökade intäkter, inte genom att försämra finländarnas tjänster, ryter Niemi-Laine.

Som ett exempel på varför de offentliga tjänsterna behöver finansiering lyfter Niemi-Laine fram försörjningsberedskapen. Coronakrisen visade oss utan tvekan att Försörjningsberedskapscentralen är väsentlig för Finlands krishanteringsförmåga. Centralens finansiering måste sättas i skick och den måste ha tillräckligt med personal.

Niemi-Laine påminner att mer personal behövs inom otaliga yrken och på otaliga arbetsplatser, från vårdhem till bibliotek och förskolor.

– Fungerande offentliga tjänster betyder att alla får vård i tid, våra barn har tillgång till utbildning och kulturtjänsterna upprätthålls.

Kommunerna, välfärdsområdena och staten måste redan inom de närmaste åren tampas med allt svårare personalbrist, när stora mängder gedigna proffs går i pension inom bland annat social- och hälsovården och småbarnspedagogiken. Redan lagen i sig förutsätter att tjänsterna är i skick, men det är också ekonomiskt lönsamt att problemen inte tillåts hopa sig.

– Till exempel de unga har drabbats av allt större ensamhet och otrygghet under coronapandemin. Ungdomsarbetets resurser måste tryggas. Situationen inom småbarnspedagogiken är alla medvetna om, personalbristen närmar sig en katastrof.  Regeringen borde slopa den misslyckade lagen om småbarnspedagogik och säkerställa att det finns arbete för yrkeskunniga barnskötare även i framtiden.

Diskussionen om vårdardimensioneringen går på absoluta övervarv just nu, och många kräver redan att den högre vårdardimensioneringen inom äldrevården ska skjutas upp. JHL vill påminna om att det finns en snabbare och bättre lösning på branschens problem.

– Det borde anställas ett betydande antal vårdbiträden på serviceboendena och inom äldrevården i största allmänhet. Vårdbiträden kan bland annat hjälpa till med matservering och städning, så att skötare kan fokusera på det arbete som de har utbildat sig till.

Niemi-Laine skulle även överväga invandring som en lösning på arbetskraftbristen. En stor mängd ukrainare har tvingats fly den fruktansvärda situationen i sitt hemland, och en del av dem har kommit till Finland.

– Det är vår plikt att hjälpa dessa människor bli en del av det finländska samhället. Det betyder bland annat att de ska ha snabb och enkel tillgång till språkutbildning. Det öppnar även portarna till arbetslivet, så att människor som har flytt kriget kan få åtminstone en del av sin vardag tillbaka. Samtidigt kan de bidra till lösningen på arbetsmarknadens arbetskraftsbrist.

Mer information:

Ordförande Päivi Niemi-Laine 040 702 4772