Gå till innehållet

Är allt rätt? – Kontrollera eller uppdatera dina uppgifter i mittJHL och delta i utlottningen av gåvokort!

Är alla dina medlemsuppgifter korrekta? Kontrollera och uppdatera dina uppgifter i mittJHL. Kontrollera dina uppgifter i mittJHL under tiden 23.8.−18.9.2022 och delta i utlottningen av gåvokort värda 100 euro.

MittJHL är JHL-medlemmarnas egen elektroniska servicekanal. I mittJHL kan du när och var som helst sköta ärenden i anslutning till ditt medlemskap.

I mittJHL kan du till exempel

  • kontrollera dina kontaktuppgifter och uppgifterna om din arbetsgivare
  • kontrollera att din avtalsbransch (vilket kollektivavtal som följs på din arbetsplats) är korrekt
  • meddela om du byter arbetsgivare eller arbetsplats
  • anmäla om rätt till avgiftsbefrielse
  • beställa ett medlemskort
  • beställa tidningen Motiivi och medlemskalendern.

Kontrollera att dina medlemsuppgifter är korrekta

Ange din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer under medlemsinformation, personinformation i mittJHL. Under medlemsinformation, anställningsförhållanden ska du ange du yrkesbeteckning, din arbetsgivare, din arbetsplats och din avtalsbransch. Kontrollera dina uppgifter och korrigera dem om det behövs!

mittJHL medlemsinformation
I mittJHL finns kontaktuppgifter samt information om arbetsgivare och kollektivavtal under länken ”medlemsinformation”. Kontrollera att dina uppgifter är korrekta och uppdatera om det behövs.

Genom att hålla dina uppgifter uppdaterade kan du vara säker på att just de meddelanden som berör dig kommer fram. JHL skickar merparten av sina meddelanden som e-post eller textmeddelanden.

Kontrollera, korrigera och delta i utlottningen av gåvokort värda 100 euro!

Vi lottar ut 10 stycken 100 euros gåvokort till S-gruppen bland dem som loggar in i mittJHL under perioden 23.8.−18.9.2022. Utlottningen sker före utgången av september 2022. Läs reglerna för utlottningen här.

Om du inte ännu har loggat in i mittJHL är nu ett bra tillfälle att skapa användarkoder till tjänsten. Du kan också först läsa vår webbsida med information om mittJHL.