Gå till innehållet

Kostnadsersättningarna för familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem höjs mitt i året

Kostnadsersättningarna för kommunala familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem höjs mitt i året. Höjningarna är i kraft från och med den 1 juli och gäller till slutet av året.

Kostnadsersättningarna för kommunala familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem höjs mitt i året på grund av de allmänna prishöjningarna. Förhöjda ersättningar betalas under tiden 1.7–31.12.2022. Ersättningarna följer Finlands Kommunförbunds rekommendationer.

Ersättningarnas nivå 2022

(Nivån i början av året inom parentes)

Ersättningsskäl Barn under skolåldern Skolbarn
Frukost, mellanmål eller kvällsmål 0,86 (0,76) 1,08 (0,99)
Lunch eller middag 1,97 (1,80) 2,56 (2,33)
Annan kostnad 1,97 (1,88) 1,97 (1,88)

Rekommendationen om kostnadsersättning gäller endast småbarnspedagogik som familjedagvårdaren utför i sitt eget hem, inte annan familjedagvård.