Gå till innehållet

Förhandlingsresultat för de yrkesinriktade vuxenutbildningscentralerna

Resultaten ska ännu behandlas av parternas beslutande organ. I kollektivavtalsförhandlingarna deltar JHL, OAJ, Jyty och Bildningsarbetsgivarna.

Förhandlingarna om de yrkesinriktade vuxenutbildningscentralernas kollektivavtal har äntligen nått ett resultat. Resultatet går nu över till behandling hos förhandlingsparternas beslutande organ. Branschens kollektivavtal löpte ut redan i mars 2022.

Vi informerar närmare om resultatet när alla parter har godkänt det.