Gå till innehållet

Privata undervisningssektorn återvände till förhandlingsbordet

Förhandlingarna fortsatte måndagen den 1 augusti 2022 efter en sommarpaus. Avtalsperioden löpte ut den 30 mars. Efter det har man sökt en lösning med hjälp av strejker och medling. JHL skulle ha godkänt de två sista av de tre medlingsbuden som presenterades på våren.

Fackförbundet JHL återvände genast i början av augusti till det virtuella förhandlingsbordet, när man återigen började söka en lösning på den privata undervisningssektorns komplicerade kollektivavtalstvist. Förhandlingarna inleddes måndagen den 1 augusti.

I kollektivavtalsförhandlingarna deltar JHL, OAJ, Jyty och Bildningsarbetsgivarna. Förhandlingarna hålls i tät takt denna vecka. Nästa träff är redan idag, tisdagen den 2 augusti.

JHL:s ansvariga avtalsexpert Reetta Kuosmanen hoppas att förhandlingarna äntligen ska gå i mål.

– JHL:s huvudsakliga mål vid förhandlingsbordet är fortfarande desamma: En omfattande och jämlik familjeledighetslösning med resonliga textändringar som kompenseras av lönesystemet, samt löneförhöjningar som motsvarar den allmänna linjen och de senaste avtalslösningarna. Vi måste konstatera att löneförhöjningarna kan betalas först när det nya kollektivavtalet är klart.

– Utgående från de första förhandlingserfarenheterna efter semestrarna verkar det som att inte ens värmeböljan i juli har smält de fastfrusna attityderna. Senast nu är det viktigt att alla JHL-medlemmar ser till att deras arbetskamrater hör till facket och att deras egna uppgifter i medlemsregistret är uppdaterade inför eventuella störningar på arbetsmarknaden.