Gå till innehållet

Fackförbundet JHL: Offentliga stödtjänster tryggar hela servicekedjan

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine påminner om vikten av offentliga stödtjänster. Utan pålitliga och fungerande tjänster kan bland annat försörjningsberedskapen och patientsäkerheten äventyras.

Finlands näringsliv EK:s uttalande om offentliga stödtjänster är verklighetsfrämmande.

– EK:s syn på offentliga stödtjänster baserar sig inte på fakta. EK ser dessa viktiga tjänster, som förutsätter betydande specialkunskaper, som den del av sin vinstmaximering, säger Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– Man måste vara förtrogen med de offentliga stödtjänsterna för att förstå deras betydande roll bl.a. för patientsäkerheten vid sidan av sjukskötare och läkare på sjukhus.

Enligt Niemi-Laine dessa tjänster inte producera de enkla affärsvinsterna som EK eftersträvar, eftersom de är tjänster som förutsätter hög kvalitet.

– Men kan till exempel inte tvätta sjukhustextiler i vanliga tvättmaskiner, utan de kräver högteknologi. Sjukhustextilerna har en stor betydelse för patientsäkerheten.

På sjukhus och i olika inrättningar catering och kosthåll uppgifter som kräver gedigna yrkeskunskaper.

– Dietkockar beaktar specialdieter för patienter som behöver det. Detta kan inte göras som massproduktion. Det är fråga om människoliv.

Päivi Niemi-Laine konstaterar att ICT-tjänster är centrala för att alla informationstekniska apparater ska fungera.

– Vad händer om en fientlig, kriminell part hackar sig in till exempel i universitetssjukhusets datasystem? Dessa tjänster borde redan för försörjningsberedskapens skull vara i samhällets egna händer. Vi kommer alla ihåg hur det gick för Vastaamo.

Niemi-Laine påminner att offentliga aktörer inte i första hand eftersträvar vinst. Principen måste vara att eventuella privata aktörer inte till låga priser eller avgiftsfritt får tillgång till apparater och apparatur från den offentliga sidan.

– Affärsvinst inom stödtjänsterna uppnås i praktiken med dåliga kollektivavtal som kan tvinga arbetstagaren att förlita sig på utkomststöd för att kunna försörja sig och sin eventuella familj. Den offentliga ekonomin blir alltmer skuldsatt när låga löner kompenseras med olika typer av samhälleligt stöd för lågavlönade.

– Den här typen av verksamhet engagerar inte arbetstagarna och personalomsättningen är ständig. Situationen försvåras ännu mer av bristen på kunnig och engagerad arbetskraft. Detta leder till att arbetets kvalitet sjunker.

Mer information
JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772