Gå till innehållet

Den privata socialservicebranschen fick äntligen nya anställningsvillkor – så ser de ut

En över fyra månader lång tvist fick äntligen sitt slut torsdagen den 30.6, när alla förhandlingsparter godkände den privata socialservicebranschens nya anställningsvillkor. I början av september höjs lönerna inom branschen med 2 procent, och lönegruppernas minimilöner förbättras när den nedre gränsen i lönetabellerna höjs med 0,8 %. Avtalet gäller i 1+1 år.

En lång väntan inom den privata socialservicebranschen är över, och branschens nya kollektivavtal har godkänts.

– Över fyra månader av sega förhandlingar har äntligen gått i mål. Resultatet påskyndades av JHL:s övertids- och skiftbytesförbud, konstaterar ansvarig avtalsexpert Laura Kovalainen och avtalsexpert Tanja Tuunainen-Vainio.

– Utöver löneförhöjningar fick kollektivavtalet ett flertal nya arbetstagarvänliga inskrivningar samt flera förtydliganden i tidigare inskrivningar, vilket gör tolkningen av flera frågor enklare. Ett särskilt omnämnande förtjänar familjeledigheterna som blev oerhört mycket bättre avlönade, konstaterar Kovalainen och Tuunainen-Vainio.

Bekanta dig med diaserien som presenterar den privata socialservicebranschens avtalslösning.

Här är de centrala punkterna i avtalet:

Avtalsperiod

Avtalet gäller i 1+1 år, från 1.5.2022 till 30.4.2024.

Avtalet kan emellertid sägas upp så att det upphör redan 28.2.2023. Så kan ske om ingen lösning om löneförhöjningarna för 2023 uppnås före 15.3.2023.

Löneförhöjningar

 • År 2022 höjs lönerna med en allmän höjning på två procent från och med den 1 september.
 • Lönetabellernas nedre gräns höjs från och med 1.9.2022.
 • Enighet om lönerna för 2023 måste nås senast 15.3.2023.

Höjningar i diverse ersättningar

 • Utryckningsersättningen höjs med 40 procent.
 • Språktillägget höjs med 7 procent.
 • Ersättningen för huvudförtroendemän och förtroendemän höjs med minst 3,5 procent.
 • Arbetarskyddsfullmäktiga får helt nya ersättningstabeller.

Flera arbetstagarvänliga textändringar

Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen fick ett flertal så kallade textändringar och förtydligande tillämpningsanvisningar. De flesta ändringarna är arbetstagarvänliga och innefattar bland annat följande:

 • För tjänstetilläggens del har man fastställt mer exakt vad som menas med liknande arbete.
 • Arbetserfarenhet inom samma bransch, även om arbetsuppgifterna varit upp till en lönegrupp lägre, berättigar till tjänstetillägg.
 • Bestämmelserna om ändringar i arbetsskiftsförteckningen har fått ett tillägg, så att ändringar nu kan göras bara av en vägande oberäknelig orsak.
 • Arbetsskiften ska ordnas utan avbrott med stramare begränsningar.
 • Om en matpaus på arbetstid blir avbruten förlängs matpausen med lika mycket tid som avbrottet tar, och att delta i en måltid för att föregå med gott exempel räknas inte som en matpaus.
 • Arbetsskiften planeras så att arbetstagaren får minst två på varandra följande lediga dagar under tre veckor och två veckoslutsledigheter (lör-sön) under sex veckor.
 • Semestern ska ges utan avbrott. Att dela upp semestern i delar ska vara möjligt endast i ytterst avvikande situationer.

Avtalet gällande arbetarskyddsfullmäktiga är också nu en del av kollektivavtalet och har samma ställning som förtroendemännens avtal.

Den avlönade familjeledigheten för den andra föräldern förlängs avsevärt

Familjeledighetsreformen träder i kraft den 1 augusti 2022. Den andra förälderns avlönade föräldraledighet förlängs avsevärt i den privata socialservicebranschens kollektivavtal. I stället för den tidigare sex dagar långa avlönade ledigheten för pappor får den andra föräldern 32 vardagar avlönad familjeledighet. I fortsättningen är alla som omfattas av Fpa:s föräldrapenning berättigade till avlönad ledighet. Den födande föräldern får utöver de 32 dagarna 40 avlönade vardagar graviditetsledighet, så de 72 lediga dagarna förblir desamma.

Arbetsgrupper

En arbetsgrupp vars uppgift är att förnya handboken om hälsosamma och resultatrika arbetstider och reda ut vilka som omfattas av utryckningspenningen.

Löneutredningsgruppen, statistikarbetsgruppen och arbetsgruppen för reform av löneavtalet fortsätter i enlighet med underteckningsprotokollet från 5.3.2018.

Arbetshälsoarbetsgruppens uppgift är att se över förbättringar i arbetslivets kvalitet, produktivitet och arbetshälsa samt hur samarbetet och arbetarskyddssamarbetet fungerar. Arbetsgruppen främjar att arbetsplatser och arbetsgemenskaper ska ha tillräckliga kunskaper och förutsättningar för att utveckla lokala åtgärder som förbättrar personalens arbetshälsa, stöder deras ork på jobbet och förlänger deras karriärer. Särskilda teman är resetid, principer för distansarbete och vilopauser (pausutrymmen, kvicka måltider under arbetstid).

En arbetsgrupp som utreder skyddsklädsel enligt 25 § i kollektivavtalet.

Utöver fackförbundet JHL representeras arbetstagarna av Social- och hälsovårdsbranschens förhandlingsorganisation Sote ry, Talentia och Sosiaalipalvelualan allianssi Salli. Arbetsgivaren representeras av Hyvinvointiala HALI ry.

Proffs inom branschen arbetar till exempel på privata daghem, på serviceboenden för äldre och på vårdhem. Branschen omfattar över 70 000 löntagare.

Mer information:
Ansvarig avtalsexpert Laura Kovalainen 050 408 2730
Avtalsexpert Tanja Tuunainen-Vainio 050 463 2243