Gå till innehållet

JHL kräver att Helsingfors stad sätter lönebetalningen i skick omedelbart

Lönebetalningen vid Helsingfors stad har varit omtumlad på sistone, vilket har orsakat långa, till och med veckolånga avbrott i betalningstrafiken. Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine anser situationen vara oskälig och uppmanar staden att genast följa de lagstadgade skyldigheterna för arbetsgivare.

Fackförbundet JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine kräver att Helsingfors stad korrigerar problemen i arbetstagarnas lönebetalningar omedelbart. Arbetstagare har i värsta fall fått vänta på lönen i flera veckor, vilket har varit orsakat kaos i deras vardag. Utöver förseningarna har lönen ibland betalats utan tillägg och med fel skatteprocent.

Försenade lönebetalningar kan få allvarliga följder till exempel för personer som får bostadsstöd eller andra socialbidrag.

– Det är inte roligt att förklara för myndigheten som följer inkomstregistret varför inkomsterna varierar från månad till månad. Det här kan leda till väldigt stora problem i folks ekonomi.

Niemi-Laine godtar inte borgmästare Juhana Vartiainens förklaring om att påtryckningsåtgärder skulle ha lett till förseningarna.

– Det är helt enkelt inte sant. Allvarliga problem har existerat redan långt före vårens händelser. Staden ledning måste nu tydligt ta sitt ansvar och se till att lönerna betalas, konstaterar Niemi-Laine.

Niemi-Laine syftar på Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainens offentliga uttalande om att staden kommer att anställa mer personal till löneförvaltningen.

– Det är alltså fråga om underresursering av löneförvaltningen, dvs. att för få personer arbetar med löneräkning. Man kan helt enkelt inte spara överallt. Lönebetalningarna är tydligt överenskomna i kollektivavtalen. När system förnyas måste arbetsgivaren vara medveten om sina skyldigheter och se till att de har en central position i reformen.

– Måste man komma på jobb om lönen inte är på kontot på den överenskomna dagen?

Mer information: ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772