Gå till innehållet

Fackförbundet JHL:s konstituerande möte är slut: Målet är landets mest effektiva intressebevakning

Eija Paananen fortsätter som representantskapets ordförande. Hon uppmuntrar oss att, trots svåra tider, vända blicken mot framtiden och gjuta styrka, mod och kurage att jobba för medlemskårens gemensamma mål.

Paananen beskriver den gånga femårsperioden som utmanande. Och vi har på inget sätt lagt de svåra tiderna bakom oss.

– Kriget i Ukraina, den galopperande inflationen och de kommunala avtalsförhandlingarna. Redan en av dessa svårigheter innebär mycket arbete, konstaterade Paananen i sitt tal till representantskapet.

Det stormar på arbetsmarknadsfältet och näringslivet sätter hela tiden tryck på att utvidga marknadsmässigheten också inom det kommunala fältet. Paananen förutspår att strävandena under kommande avtalsrörelser åtminstone inte minskar.

– Jag tror att jag delar den här salens syn på saken genom att betona att man inte kan köpslå och konkurrera om allt.

Stark intressebevakning

Enligt Paananen är det särskilt viktigt att representantskapet hela tiden håller fokus på förbundets gemensamma mål och strävanden. Man ska inte heller glömma utvärderingen av förbundets förvaltning och representantskapets egen verksamhet.

– Endast på det sättet kan vi vara en funktionsduglig organisation.

Representantskapets ordförande påminde ledamöterna i JHL:s högsta beslutande organ om att representantskapet inte enbart har makt utan också ansvar för medlemskåren och deras intressebevakning. Eija Paananen anser att JHL ska ha som mål att ha landets mest effektiva intressebevakning. Varken mer eller mindre.

– Det är ett tufft mål, men vi måste försöka. Det är inte omöjligt att uppnå målet, summerar Paananen.

Följ representantskapsmötet på jhl.fi och på JHL:s konto på  Facebook och Twitter.