Gå till innehållet

Fackförbundet JHL:s representantskap valde en ny ordförandetrio

Fackförbundet JHL:s nya representantskap sammanträder för närvarande för sitt konstituerande möte i Helsingfors. Tisdagen den 7 juni valde representantskapet en ny ordförandetrio.

Under följande fem år leds JHL:s representantskap av en kvinnlig trio från Södra och Egentliga Finland.  Representantskapet är JHL:s högsta beslutande organ, och det väljs för fem år i sänder.

Eija Paananen från huvudstadsregionens valdistrikt fortsätter som representantskapets ordförande. Hon representerar kommunsektorn och bor i Helsingfors. Sedan maj 2021 har hon lotsat JHL:s representantskapsmöten.

Som första vice ordförande valde representantskapet Satu Rantanen från Reso. Rantanen kommer från Egentliga Finlands valdistrikt. Hon har flera års erfarenhet av att sköta förtroendeuppdrag. Hon representerar privata avtalsbranscher.

Som andra vice ordförande valde representantskapet Tiina Liimatainen från Lojo. Liimatainen kommer från Södra Finlands valdistrikt, hon är en långvarig organisationsaktiv. Under föregående representantskapsperiod var hon medlem i JHL:s styrelse.

Följ med JHL:s representantskaps konstituerande möte i fackförbundets kanaler: jhl.fi, Facebook och Twitter.