Gå till innehållet

Fackförbundet JHL:s nya representantskap genast i hetluften: Den kommunala avtalstvistens öde avgörs på onsdag, förbundets ledning väljs den 7 juni

Det nya representantskapet väljer vid sitt konstituerande möte förbundets ledning och representantskapets presidium. Extra spänning medförs av att representantskapet också beslutar om det förhandlingsresultat som gäller de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen.

Fackförbundet JHL:s nya representantskap samlas för första gången på länge fysiskt efter den långa coronamisären. Representantskapet samlas 7−8 juni i Helsingfors och väljer vid mötet ordförande och två branschchefer för förbundet, representantskapets presidium och förbundsstyrelsen. Valen görs genast på tisdagen den 7 juni.

På tisdagen gästas representantskapsmötet också av en högststående gäst, då statsminister Sanna Marin talar inför representantskapet.

Lösningen i den kommunala kollektivavtalstvisten i JHL:s representantskaps händer

Det konstituerande mötet får genast extra skruv av att det nya representantskapet genast vid sitt första möte får ta ställning till den långt utdragna kommunala kollektivavtalstvistens öde.

Måndagen den 6 juni nådde JAU (JHL och Jyty), Fosu och Kommun- och välfärdsarbetsgivarna KT samförstånd om nya anställningsvillkor för kommunsektorn. Onsdagen den 8 juni beslutar JHL:s representantskap om att godkänna eller förkasta förhandlingsresultatet.

På onsdagen står på representantskapsmötets agenda också behandling av förbundets nya strategi samt verksamhetsberättelsen och bokslutet för föregående år.