Gå till innehållet

JHL avbryter strejken vid Destia från och med den 6 juni

Fackförbundet JHL avbryter strejken vid Destia den 6 juni för att utreda vilka fortsatta möjligheter som föreligger.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL avbryter strejken vid Destia från och med den 6 juni. Strejken avbryts för att utreda vilka fortsatta möjligheter som föreligger. Strejken kan fortsätta och utvidgas senare. JHL kan också utöka andra påtryckningsåtgärder mot Destia senare.

Strejken började den 2 maj. Strejken omfattade allt det arbete vid Destia Group oyj som utförs inom elbranschens kollektivavtal för energi-ict-nätverket.

JHL:s mål är att erhålla avtalsrätt vid bolaget och kunna övervaka efterlevnaden av sina medlemmars anställningsvillkor. Bolaget har meddelat att det i fortsättningen tillämpar det allmänt bindande kollektivavtalet för arbetstagare inom ICT- och energibranschen efter att bolaget frångick det normalt bindande kollektivavtalet med JHL.

– Den drygt månadslånga strejken har inte fått arbetsgivaren att sätta sig ner vid ett gemensamt förhandlingsbord med JHL. Vi behöver uppenbarligen få bättre skruv på bollen, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Destia förhindrar avsiktligt sina arbetstagare att organisera sig i JHL.

– Vårt mål är att kunna bevaka att våra medlemmars anställningsvillkor efterlevs i bolaget och att välja förtroendemän. Största delen av arbetstagarna är JHL-medlemmar, beskriver avtalsexpert Kari Lehtinen situationen.

JHL utreder härnäst olika alternativ för att främja sina målsättningar och är berett på att snabbt skrida till nya och mer omfattande åtgärder.

Destia är numera en del av den franska Colas-koncernen.

Mer information

ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
avtalsexpert Kari Lehtinen 050 566 1567