Gå till innehållet

JHL:s och Jytys strejk i Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt ställs in

Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikts styrelse beslutade fredagen den 27 maj att annullera de lokala förhandlingarna om löneförhöjningar med endast en part. På grund av beslutet drar fackförbunden JHL och Jyty tillbaka sitt strejkvarsel.

Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt beslutade tidigare att påbörja förhandlingar om ett lokalt kollektivavtal endast med Sote rf. Alla huvudavtalsorganisationer kallades inte till förhandlingarna. Offentliga sektorns union JAU (fackförbunden JHL och Jyty) varslade om en strejk för att få tillgång till samma förhandlingsbord. Strejken utlystes för tiden 6–7.6.2022.

Fredagen den 27 maj beslutade Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikts styrelse att annullera de lokala förhandlingarna om löneförhöjningar med endast en part. Därmed drar JHL och Jyty tillbaka sitt strejkvarsel.

– Vårt enda krav var att Jyty, JHL och FOSU skulle kallas till förhandlingsbordet. Eftersom sjukvårdsdistriktet beslutade att avsluta förhandlingarna helt och hållet har vi inte längre några grunder för strejken, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine och Jytys ordförande Jonna Voima.

JHL och Jyty hoppas på en snabb lösning på kommunsektorns arbetstvist så att alla sektorns löntagare kan få sina löneförhöjningar. Varje månad utan löneförhöjningar är en förlust för arbetstagarna.

Mer information:

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

Fackförbundet Jyty, ordförande Jonna Voima, 050 591 2341