Gå till innehållet

Fortfarande ingen lösning för privata undervisningssektorn – medlingsbudet förkastades

Fackförbundet JHL:s styrelse godkände medlingsbudet för den privata undervisningssektorn på sitt möte den 24 maj. Alla parter godkände emellertid inte medlingsbudet, och därmed förkastades det.

Förlikningsman Jukka Ahtela gav den 24 maj redan det tredje medlingsbudet i privata undervisningssektorns kollektivavtalstvist. Svaren skulle lämnas in senast onsdagen den 25 maj kl. 12.

JHL:s styrelse godkände medlingsbudet eftersom det uppfyllde JHL:s målsättningar på ett tillräckligt plan. OAJ förkastade emellertid medlingsbudet, och därmed förkastas budet eftersom det inte godkändes av alla parter. I den privata undervisningssektorns kollektivavtalsförhandlingar deltar JHL, OAJ, Jyty och Bildningsarbetsgivarna.

– Det fruktlösa grälet fortsätter alltså. Det verkar sannolikt att man kommer att försöka lösa den här stenknuten först efter sommaren. Om det går så, betyder det att privata undervisningssektorn inte får några som helst löneförhöjningar i år. Den ökande inflationen är inte heller till hjälp för löntagarnas allt sämre inkomster, konstaterar JHL:s ansvariga avtalsexpert Reetta Kuosmanen dystert.

Det förkastade medlingsbudet betyder också att kollektivavtalsförhandlingarna för vuxenutbildningscentralerna inte framskrider, eftersom de är tätt sammankopplade med den privata undervisningsbranschens kollektivavtal. Också detta avtalsområde kan bli utan löneförhöjningar i år.

– De fastkörda förhandlingarna kostar hela tiden våra medlemmar mer och mer. I förlikningsprocessen måste alla vara flexibla och söka en kompromiss. Att plocka russinen ur kakan är inte konstruktivt. Nu när en uppgörelse tycks glida allt längre bort är det viktigt att alla ser till att de och deras kollegor hör till ett fackförbund. Så kan man trygga sin utkomst under eventuella störningar på arbetsmarknaden, förtydligar Kuosmanen.

Reetta Kuosmanen är också orolig för familjeledighetsreformen. Reformen träder i kraft den 1 augusti och dess effekter måste beaktas i kollektivavtalen.

– Om den privata undervisningssektorn inte har ett nytt avtal där ändringarna har antecknats, fortsätter man enligt de gamla texterna när det gäller familjeledigheter. Och det är ju olagligt. Vi kan vänta oss att många kommer att väcka talan gällande jämställdheten och likabehandlingen inom sektorn. Också detta kunde undvikas med ett avtal, säger hon.

Du kan läsa det förkastade medlingsbudets innehåll på riksförlikningsmannens webbplats.

Mer information: ansvarig avtalsexpert Reetta Kuosmanen, 050 4619 301

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan jhl.fi/forhandlingslaget. Följ också JHL på Facebook och Twitter. #1001Yrken