Gå till innehållet

De fastkörda kommunala avtalsförhandlingarna kostar arbetstagarna hundratals euro – JHL kräver snabba lönehöjningar

Arbetstagarna förlorar hundratals euro till följd av de fastkörda kommunala förhandlingarna. Fackförbundet JHL kräver en snabb lösning på situationen och är beredd att utöka påtryckningarna.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL är besviket på att inga lönehöjningar uppnåtts förhandlingsvägen för kommunsektorns arbetstagare. De kommunala förhandlingarna har förts redan i cirka fem månaders tid genom förhandlingar, under riksförlikningsmannens ledning och i förlikningsnämnden. Man har sammanställt målsättningslistor, framfört minimikrav, granskat statistik och meddelat synpunkter i medlingen.

Förhandlingsparterna har diskuterat både officiellt och inofficiellt utanför förhandlingsbordet. Ändå har inget förhandlingsresultat uppnåtts och det finns ingen information om fortsatta förhandlingar.

– Alla har rätt att få lönehöjning. Varje månad utan lönehöjningar är en förlust för de kommunala arbetstagarna eftersom inga höjningar betalas retroaktivt. JHL hade velat att de kommunala arbetstagarna får sina lönehöjningar redan i början av juni. De har verkligen gjort sig förtjänta av lönehöjning, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Om förhandlingarna skjuts fram över sommaren, eller ända till slutet av året, kanske de eventuella lönehöjningarna träder i kraft till exempel först från ingången av år 2023. Om den höjning på 46 euro som utlovats för den här sommaren inte genomförs, innebär det en förlust på totalt 322 euro vid utgången av året.

I förlikningsnämndens medlingsbud ingick lönehöjningar av en sådan storleksklass som vi inte har sett sedan lönelösningen år 2007. Lönehöjningarna inklusive löneprogrammet skulle klart ha överstigit de lösningar som uppnåtts på arbetsmarknaden under vintern och våren. Dessutom var avsikten med de lokala justeringspotterna att höja lönerna i de djupaste lönegroparna.

– JHL har under vårens lopp ordnat strejker i tio städer och i hela landet råder fortsättningsvis övertids- och skiftbytesförbud. Det måtte vara ett synnerligen styvnackat gäng på andra sidan förhandlingsbordet, då inte ens de här förbuden räckt till för att uttrycka våra medlemmars starka viljeläge. JHL har inte slut på arsenal, mer är på kommande, säger Päivi Niemi-Laine om förbundets planer.

JHL påpekar att politikerna har skäl att hålla sig borta från förhandlingarna. Förhandlingarna ska föras parterna emellan, inte i riksdagen, på sociala medier eller i offentligheten.

– Det är mycket svårt att uppnå ett förhandlingsresultat för kommunsektorn under den här förhandlingsomgången. Det är onödigt att försvåra läget ytterligare genom att parter som inte har förhandlingsbehörighet blandar sig i. Inte en enda politiker ska polera sin image genom att blanda sig i de kommunala förhandlingarna, påpekar Niemi-Laine.

– Den kommunala avtalsperioden löpte ut redan vid utgången av februari och därefter har hela kommunsektorn varit i avtalslöst läge. JHL:s tydliga krav har inte förändrats: alla kommunala avtalsområden ska omfattas av lönehöjningarna och löneprogrammet och arbetslivets kvalitet ska utvecklas också i avtalstexten. Läget måste få en lösning hellre förr än senare. Vi förväntar oss att arbetsgivaren tydligt visar uppskattning för sina arbetstagare genom att lösa situationen, kräver Päivi Niemi-Laine.

Mer information: ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772