Gå till innehållet

Fackförbunden JHL och Jyty meddelande om en tvådagarsstrejk inom Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt

Fackförbunden JHL och Jyty meddelande fredagen den 20 maj om en tvådagarsstrejk inom Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Strejken 6–7.6 ordnas i protest mot sjukvårdsdistriktets avsikter att förhandla lokalt med endast en avtalspart.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL samt Fackförbundet Jyty inleder den 6 juni en strejk som omfattar arbetsuppgifter inom Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Strejken gäller arbetsskift som börjar mellan måndagen den 6 juni 2022 klockan 00.01 och tisdagen den 7 juni 2022 klockan 23.59. Strejken pågår fram till slutet av det sista arbetsskiftet.

Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt beslutade i förra veckan att påbörja förhandlingar om ett lokalt kollektivavtal endast med Sote rf. Alla huvudavtalsorganisationer har inte kallats till förhandlingarna.

Fackförbunden JHL och Jyty vill uttrycka sin yttersta förundran över varför sjukvårdsdistriktet vill förhandla med endast en avtalspart, eftersom parterna i SH-avtalet är JAU (=JHL och Jyty), FOSU och Sote rf. Alla dessa organisationer har medlemmar från olika yrkesgrupper som arbetar på sjukhus.

– I rättvisans namn måste arbetsgivaren förhandla med alla SH-avtalets parter. Det är i alla arbetstagares intresse att förhandla om avtalen på riksomfattande nivå och sedan komplettera dem med lokala avtal, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Jyty och JHL bildar tillsammans Offentliga sektorns union JAU, som representerar ungefär en tredjedel av kommunsektorns personal. Social- och hälsovårdsproffsen inom förbunden som hör till JAU är bland annat närvårdare, instrumentvårdare, sjukskötare, anstaltsvårdare och avdelningssekreterare.

– Vi kräver att såväl Jyty och JHL som FOSU ska kallas till förhandlingarna, klargör Jytys ordförande Jonna Voima.

JHL och Jyty drar tillbaka strejkvarslet eller avslutar den pågående arbetstvisten när representanter för JAU och FOSU har fått en jämlik plats i förhandlingarna om det lokala avtalet.

Mer information:
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

Fackförbundet Jyty, ordförande Jonna Voima, 050 591 2341