Gå till innehållet

Beslutsfattarbrev 3/2022

JHL:s beslustfattarbrev skickas till kommundirektörer, riksdagsledamöter, kommunala beslutsfattare, JHL-anslutna beslutsfattare och JHL-aktiva.

Bästa beslutsfattare

Situationen på arbetsmarknaden är i ett akut skede. Resultatet av avtalsrörelsen avgör i stor utsträckning hur konkurrenskraftiga kommunerna och välfärdsområdena kommer att vara när det gäller att hålla kvar och anställa kunnig personal. Kommunerna och välfärdsområdena behöver ett ordentligt, flerårigt löneprogram. Programmet måste minst gälla småbarnspedagogiken, skolorna och social- och hälsovårdsbranschen.

Fackförbundet JHL bidrar aktivt för ett löneprogram. JHL är också med i en arbetsgrupp som social- och hälsovårdsministeriet tillsatt. Syftet är att främja social- och hälsovårdspersonalens tillgänglighet och tillräcklighet. Bristen på arbetskraft är ett faktum inom social- och hälsovårdsbranscherna. Inom dessa branscher ökar servicebehovet samtidigt som kunniga proffs går i pension. Man måste effektivt säkerställa arbetstagarnas tillgänglighet och tillräcklighet.

Utöver social- och hälsovården har JHL lyft fram de behov som skolor och småbarnspedagogiken har. Daghem lider av brist på personal. Man lyckas inte få tillräckligt med skötare och lärare till daghemmen. Familjer, unga och barn mår inte bra. Skolorna behöver bland annat fler ungdomshandledare, speciallärare, elevassistenter, psykologer och kuratorer. För att åtgärda situationen behövs mer pengar till löner samt fler utbildningsplatser så fort som möjligt. För att lösa bristen på arbetskraft måste man markant öka arbetskraftsinvandring inom olika sektorer.

Social- och hälsovårdstjänster fungerar inte utan stödtjänster, inte heller andra bastjänster. Stödtjänsterna säkerställer att bastjänsterna kan genomföras. Till exempel vid daghem och skolor stöder rengörings- och kosthållstjänsterna proffsens hälsa och trygghet. Också stödtjänsternas personalgrupper är i en lönegrop, och de måste lyftas ur gropen. Dessutom måste vi komma ihåg stödtjänsternas betydelse då vi diskuterar välfärdsområden och framtidens kommuner.

1. Arbetskraftsbristen kräver mer invandring

JHL har genomfört en omfattande utredning om arbetskraftsinvandring.  I utredningen föreslår förbundet att man med hjälp av invandring bekämpar de utmaningar som en åldrande befolkning och arbetskraftsbristen förorsakar. JHL understöder en märkbar ökning i arbetskraftsinvandringen.

För närvarande möter de som vill jobba i Finland en förvirrande byråkratidjungel. Det här måste ändras. Arbetstillstånd måste behandlas betydligt snabbare än numera. Det lönar sig också att se över de stränga språkkunskapskraven. Språkkunskaperna måste emellertid alltid vara tillräckliga för att trygga säker service för medborgarna.

Läs mer (på finska): https://aineistopankki.jhl.fi/public/category/56/product/2017?locale=fi

2. Det lönar sig att ordna stödtjänsterna i in house-bolag

I framtiden behöver både kommuner och välfärdsområden stödtjänster. Social- och hälsovårdstjänster fungerar inte utan stödtjänster, inte heller andra bastjänster. Såväl kommuner som välfärdsområden skulle dra fördel av att stödtjänsterna i framtiden skulle ordnas via in house-bolag.

Vilka andra alternativ har kommunerna? Den frågan ställer JHL:s specialsakkunnig Johanna Värmälä i sitt blogginlägg.

Läs mer i Johanna Värmäläs blogginlägg: Tukipalvelut kannattaa järjestää in house -yhtiössä (på finska)

3. Kombinationsanställd, mångsysslare, proffs inom flera tjänster – en proffs sliter med många arbetsuppgifter

Redan nu har många kommuner och den offentliga sektorn kombinationsanställda på sina lönelistor. Arbetsgivarna har utbildat ännu fler anställda som kan utnyttjas för många arbetsuppgifter. Den här åtgärden anses vara kostnadseffektiv.

Proffsen inom kosthåll och rengöring producerar de allra viktigaste tjänsterna. De har rätt attityd och en vilja att hjälpa. De om några är framtidens mångkunniga yrkesproffs, konstaterar Virpi Mattila, JHL:s sakkunnig i yrkesinriktad verksamhet i sitt blogginlägg.

Läs mer i Virpi Matikainens blogginlägg: Yhdistelmätyöntekijä, moniosaaja, monipalveluosaaja – yksi ammattilainen uurastaa jatkossa työpäivän aikana useissa tehtävissä (på finska)

4. Ungdomsarbetet handlar om att växa upp tillsammans med den unga

Europeiska unionen har utsett år 2022 till ett temaår för unga. De negativa följderna av coronaviruset har särskilt drabbat unga. Nu behöver de stöd och trygga vuxna i sin vardag. Den europeiska fackrörelsen har goda råd för att åtgärda de ungas situation (på finska).

Temaåret är ett utmärkt tillfälle att visa uppskattning för professionella ungdomsarbetare, som utför sitt arbete bland de unga med stor omtanke. Vad innebär ungdomsarbete? Sanna Pihakivi, JHL:s sakkunnig i yrkesinriktad verksamhet, berättar mer i sitt blogginlägg.

Läs mer: https://www.jhl.fi/sv/blogg/ungdomsarbetet-handlar-om-att-vaxa-upp-tillsammans-med-den-unga/