Gå till innehållet

Det nya kollektivavtalet för personliga assistenter har godkänts

De beslutande organen för bägge avtalsparterna – JHL för arbetstagarna och Heta ry för arbetsgivarna – har godkänt det nya ettåriga kollektivavtalet, som undertecknades senaste vecka. Lönehöjningarna kommer till betalning den 1 augusti 2022.

Ett förhandlingsresultat om nytt riksomfattande kollektivavtal för personliga assistenter (det så kallade Heta-avtalet) uppnåddes onsdagen den 4 maj.

Både JHL och arbetsgivarförbundet Heta ry har godkänt förhandlingslösningen, så ett nytt årslångt kollektivavtal har trätt i kraft den 9 maj 2022.  Det gäller fram till 30.4.2023.

Avtalsperiodens lönehöjningar utbetalas den 1 augusti och de uppgår till 2,1 procent.

JHL:s avtalsförhandlare Laura Tuominen och Pinja Lumitsalo är nöjda med avtalslösningen, som enligt dem beaktar både arbetstagar- och arbetsgivarsidans centrala mål.

Under avtalsomgången granskades de personliga assistenternas arbetes svårighetsgrad och den pågående reformen av lagen om funktionshinderservice. Arbetsgruppen som inrättades för avtalsperioden för att utreda reformen av lönesystemet vittnar till exempel om detta.

Vid upprättandet av avtalet utnyttjades färsk statistik och nytt forskningsmaterial om assistenternas anställningsförhållanden inom de personliga assistenternas arbetsgivarmodell. Parterna beslöt sig för att tidigarelägga tidsbegreppen för tilläggen för kvälls- och nattarbete i avtalslösningen. I erfarenhetstilläggen kommer en ny nivå vid elva år som beaktar dem som jobbat länge i branschen.

I avtalet som nu har slutits ingår en förbättring av praxisen för semesterpenning, tack vare vilken många personliga assistenter som jobbar med mindre timantal i fortsättning kommer att omfattas av semesterpenning.

– Deltidsarbete och ströjobb förekommer i stor utsträckning inom branschen, så vi är glada över att semesterpenningen tack vare den här avtalslösningen framledes betalas också för semesterersättning i anställningsförhållanden på över fyra månader, säger avtalsexpert Laura Tuominen.

– Vi är nöjda med att vi lyckades främja våra mål i anknytning till hälsoaspekter och säkerhet i arbetet.  Till exempel aspekter som gäller arbetssäkerhet, sjukfrånvaro på egen anmälan och de vaccinationer som krävs i arbetet, fyller Pinja Lumitsalo i.

Hon påminner om att personlig assistens i stor utsträckning går ut på ensamt arbete hemma hos en annan person, så de här frågorna är särskilt viktiga inom just den här branschen.

Kollektivavtalet tillämpas vid anställningsförhållanden för arbetstagare som är naturliga personer och ordinarie medlemmar i arbetsgivarförbundet för personliga assistenter Heta (Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry).

En förutsättning för tillämpandet är att den ordinarie medlemmen själv fungerar som ordinarie medlem eller som företrädare för en funktionshindrad som är arbetsgivare för sin personliga assistent. Avtalslösningen berör över 2500 JHL-medlemmar.

Mer information:
Laura Tuominen, avtalsexpert JHL, 050 4092 460
Pinja Lumitsalo, avtalsexpert JHL, 046 9214 566