Gå till innehållet

Medlingsbud för kommunsektorn, JHL tar ställning till förslaget på tisdag kväll

Förlikningsnämnden har idag, den 10 maj, gett ett medlingsbud för kommunsektorn. JHL ger sitt svar på medlingsbudet till förlikningsnämnden efter sitt representantskapsmöte.

Förlikningsnämnden har under ledning av Elina Pylkkänen gett ett medlingsbud i den kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalstvisten. Nämnden väntar sig svar av förhandlingsparterna senast den 11.5 klockan 12.00.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s representantskap bestående av 120 ledamöter tar ställning till medlingsbudet den 10 maj på kvällen. JHL företräder cirka en tredjedel av kommunsektorns arbetstagare.

Undantagsvis har innehållet i medlingsbudet publicerats i media redan i det här skedet.

JHL har satt fart på de kommunala förhandlingarna med ett flertal strejker samt övertids- och skiftbytesförbud. Den mest omfattande strejken som JHL, Jyty och FOSU utlyste genomfördes i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla), Tammerfors, Kuopio, Rovaniemi, Jyväskylä, Uleåborg och Åbo den 3–9 maj. Nästan 81 000 arbetstagare strejkade.

Tidigare har JHL och Jyty utlyst strejker för kommunsektorn i Rovaniemi och Jyväskylä den 23–24 mars samt i Tammerfors och Kuopio den 29–30 mars. Jyty, JHL och FOSU har strejkat i Uleåborg och Åbo den 6–7 april.

Övertids- och skiftbytesförbud har genomförts i hela kommunsektorn den 7–13 mars, 21–27 mars och 4–10 april.  Från och med 18 april råder övertids- och skiftbytesförbud tillsvidare.

Ifall ingen överenskommelse nås om nya och rejäla lönehöjningar, är JHL berett att vid behov utvidga och utöka påtryckningarna.

Parter i de kommunala avtalsförhandlingarna är Offentliga sektorns union JAU (JHL och Jyty), FOSU och Sote ry (Super, Tehy och SPAL) på löntagarsidan och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT på arbetsgivarsidan.

Mer information:

ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772
förhandlingschef Kristian Karrasch, tfn 040 728 9046