Gå till innehållet

Så ser Helsingfors universitets fastighetstjänsters nya kollektivavtal ut

Det nya kollektivavtalet för Helsingfors universitets fastighetstjänster (HY247) har godkänts. Det tvååriga avtalet är villkorligt. Om ingen uppgörelse om nästa års löneförhöjningar nås inom den utsatta tiden kan avtalet sägas upp redan om ett år. Familjeledighetsreformen garanterar den andra föräldern en avlönad ledighet på 30 vardagar.

Helsingfors universitets fastighetstjänster (HY247) erbjuder universitetet städ-, underhålls-, bygg-, AV-, entré- och förvaltningstjänster. Kollektivavtalets förhandlingsparter är fackförbunden JHL och Pro samt Bildningsarbetsgivarna.

Läs en presentation av det godkända förhandlingsresultatet här (på finska)

Avtalsperiod 

Kollektivavtalets avtalsperiod varar i 1+1 år, och avtalet löper ut den 31 mars 2024. Avtalsperiodens längd är villkorlig. Avtalet kan sägas upp redan ett år tidigare om ingen uppgörelse om löneförhöjningarna för 2023 nås före utgången av januari 2023.

Löneförhöjningar 

Lönerna höjs med ett generellt lönepåslag på 1,45 procent från och med den 1 juni 2022.

Den lokala lönepotten är 0,45 procent och betalas den 1 december 2022. Den lokala lönepotten används enligt arbetsgivarens beslut för den uppgiftsbaserade eller individuella lönedelen. Arbetsgivaren diskuterar med förtroendemännen om hur potten ska användas och fördelas innan hen fattar beslutet.

Den lokala lönepotten den 1 december 2022 fastställs enligt lönesumman i september 2022.

Lönerna i euro höjs med en summa som motsvarar kostnadseffekten den 1 juni 2022 (1,45 %) och den 1 december 2022 (0,45 %).

Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges arvoden höjs med 1,9 procent från och med 1.6.2022.

Den avlönade familjeledigheten för den andra föräldern förlängs avsevärt  

Familjeledighetsreformen träder i kraft den 1 augusti 2022. Den andra förälderns avlönade familjeledighet förlängs avsevärt i HY247:s kollektivavtal. Istället för den tidigare sex dagar långa avlönade ledigheten kan den andra föräldern få 32 vardagar avlönad familjeledighet.

En förutsättning för avlönad graviditets- och föräldraledighet är att arbetstagarens anställningsförhållande har pågått oavbrutet i minst tre månader direkt före graviditets- eller föräldraledighetens inledande.

Mer information: ansvarig avtalsexpert Sari Jokinen, 050 461 9316

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan förhandlingsläget. Följ också JHL på Facebook och Twitter. #1001Yrken