Gå till innehållet

Campustas nya anställningsvillkor godkända

Campusta Oy:s nya anställningsvillkor är klappade och klara. Förhandlingsparterna har godkänt förhandlingsresultatet. Avtalet gäller i 1+1 år och löneförhöjningarna rör sig kring de normaliserade två procenten.

De nya anställningsvillkoren för fastighets-, städ- och entrétjänstföretaget Campusta Oy har godkänts. Förhandlingsparterna för kollektivavtalet är fackförbundet JHL, fackförbundet Pro och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta.

Läs en närmare presentation av förhandlingsresultatet (på finska)

Avtalsperiod 

Kollektivavtalets avtalsperiod är av modellen 1+1 år, så avtalet är villkorligt i kraft till den 29 februari 2024. Villkoret för ett tvåårigt avtal är att en uppgörelse om löneförhöjningarna för 2023 nås senast den 15 januari 2023.

Löneförhöjningar 

Lönerna höjs den 1 juni 2022 eller från ingången av den närmast påföljande lönebetalningsperioden med ett generellt lönepåslag på 1,5 procent och en 0,5 procents företagsspecifik rat vars fördelning arbetsgivaren beslutar om.

Den företagsspecifika ratens summa i euro är 0,5 procent av grundlönebeloppet för dem som omfattas av kollektivavtalet i april 2022. Grundlönebeloppet består av sådana månads- och timlöner jämte lönedelar som annars skulle höjas med ett generellt lönepåslag. Arbetsgivaren meddelar huvudförtroendemannen om ratens totala summa i euro.

Arbetsgivaren ska också tillhandahålla förtroendemannen en utredning om hur den företagsspecifika raten har fördelats inom en månad efter fördelningen. I utredningen ska arbetsgivaren meddela ratens totala summa i euro, antalet tjänstemän som fått löneförhöjning och den genomsnittliga löneförhöjningens summa.

Tabellönerna höjs den 1 juni 2022 eller från ingången av den närmast påföljande lönebetalningsperioden med 1,5 procent.

Personalrepresentanternas ersättningar höjs den 1 juni 2022 eller från ingången av den närmast påföljande lönebetalningsperioden med 2,0 procent.

Familjeledighetsreformens ändringskrav utreds av en arbetsgrupp 

Familjeledighetsreformen träder i kraft den 1 augusti 2022.  Arbetsgruppens uppgift är att följa hur reformen framskrider på arbetsmarknaderna och förbereda ett sätt att föra in ändringarna i kollektivavtalet. Ändringarna får emellertid inte kosta något.

Mer information: ansvarig avtalsexpert Sari Jokinen, 050 461 9316

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan förhandlingsläget. Följ också JHL på Facebook och Twitter. #1001Yrken