Gå till innehållet

Kollektivavtalet för Finnvera godkänt

Fackförbundet JHL och de övriga avtalsparterna har godkänt förhandlingsresultatet om nya anställningsvillkor för Finnvera. Avtalet gäller i 1+1 år.

De nya anställningsvillkoren för Finnvera har klubbats igenom. Avtalsparter är utöver fackförbundet JHL dessutom fackförbundet Pro, Förhandlingsorganisationen för de högre tjänstemännen YTN och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf.

Finnvera är ett statsägt bolag som ordnar med specialfinansiering och Finlands officiella exportgarantiinstitut Export Credit Agency (ECA). Finnvera erbjuder finansiering för inledandet av företagsverksamhet, tillväxt och internationalisering samt skydd mot exportrisker.

Avtalsperiod 

Avtalsperiodens längd är villkorlig 1.3.2022–29.2.2024. Förhandlingarna om lönehöjningarna för år 2023 ska föras före 31.1.2023. Ifall samförstånd inte uppnås, löper kollektivavtalet ut 28.2.2023.

Lönehöjningar 

Den 1 april höjdes lönerna med en allmän höjning på 1,1 procent. Lönemedianerna höjdes från och med 1.4.2022 med 1,1 procent. Höjningarna verkställs i samband med lönebetalningen i maj. ​

Den 1 september i år höjs lönerna med en företagsspecifik rat på 0,8 procent.

Den företagsspecifika raten räknas utgående från tjänstemännens månadslön för ordinarie arbetstid för mars månad 2022 inklusive naturaförmåner. Fördelningen av raten  kommer parterna i första hand överens om lokalt. Raten fördelas med iakttagande av en rättvis lönestruktur, lönens jämställdhet och sporrande inverkan samt tjänstemännens kunnande och prestationer i arbetet.

Om ingen lösning om fördelning av raten uppnås lokalt, beslutar arbetsgivaren om fördelningen av 0,6 procent och 0,2 procent fördelas som allmän höjning.

Arbetsgivaren ska klargöra ratens fördelning för huvudförtroendemannen innan den betalas ut, då det är fråga om fördelning av en lokalt överenskommen företagsspecifik rat och då det är fråga om fördelning av en företagsspecifik rat som arbetsgivaren ensidigt kan verkställa. I utredningen ska arbetsgivaren meddela det totala beloppet i euro för raten som ska fördelas, antalet tjänstemän som får höjningen och höjningens genomsnittliga storlek, också separat för kvinnor och män. ​

Övriga höjningar 

Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges tillägg höjs från och med 1.4.2022 med 1,9 procent. Höjningen av tilläggen verkställs i samband med utbetalningen av lönen för maj månad.

Bedömningen av familjeledighetsreformens inverkningar går till en arbetsgrupp 

Parterna inrättar en arbetsgrupp som har i uppgift att utreda hur familjeledighetsreformen som träder i kraft 1.8.2022 påverkar kollektivavtalet. Arbetsgruppen har fått tid fram till 31.5.2022. För att kollektivavtalets paragraf 21 om moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet ska kunna ändras, ska arbetsgruppen nå enighet om ändringarna.

Mer information
ansvarig avtalsexpert Sari Jokinen, 050 461 9316

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan  förhandlingsläget.