Gå till innehållet

Fackförbundet JHL: Förlikningsnämnden innebär ingen snabb lösning

Ända sedan förlikningsnämnden tillsattes för att hitta en lösning i den kommunala kollektivavtalstvisten har ett snabbt medlingsbud förväntats. Inget sådant har synts till och nu ser det ut som om inget bud är att vänta inom de närmaste dagarna heller. Vad har hänt fram till nu och vad kommer att hända härnäst?

Förlikningsnämndens arbete för att lösa den kommunala avtalstvisten pågår nu för andra veckan. Nämnden tillsattes den 8 april av arbets- och näringsministeriet och inledde sitt arbete samma veckoslut.  Redan palmsöndagen den 10 april hörde nämnden alla parter separat med avsikten att kartlägga de centrala smärtpunkterna och de viktigaste målen för att nå en lösning.

– Måndagen den 11 april tog alla, både parterna i tvisten, riksförlikningsmannen och förlikningsnämnden, del av finansministeriets och forskningsanstalternas bedömningar av Finlands ekonomi och framtidsutsikter. Vi förde också gemensamma diskussioner i frågan, säger fackförbundet JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch.

Tisdagen den 12 april fick parterna i tvisten, dvs. JAU (JHL och Jyty), FOSU, Sote och KT, hemläxor av förlikningsnämnden. Parterna skulle sammanställa alla andra frågor än de som gäller pengar (dvs. så kallade textfrågor), både frågor där parterna är eniga och frågor där de är oeniga.

– Den här sammanställningen har vi jobbat med också över påskhelgen. Vi har gjort uppräkningar för alla kommunala tjänste- och arbetskollektivavtals del. Vi har gått igenom frågor som gäller AKTA- och SH-avtalet, TIM-AKA och avtalet för kommunernas tekniska personal. Förlikningsnämnden har begärt resultat före tisdagen den 19 april vid midnatt, säger Karrasch.

Under påskhelgen förde förlikningsnämndens ordförande dessutom överläggningar på tu man hand om situationen med organisationernas ordförande.

Förlikningsnämnden har ingen utsatt tidsfrist för sitt arbete 

Nu efter påsk fortsätter förlikningsnämnden sitt arbete. Vid behov ger den avtalsparterna uppgifter eller hör dem på nytt. Nämnden har inte fastställt någon sådan tidsfrist för sitt arbete som den meddelat avtalsparterna.

– Såsom vi förutsåg innebär förlikningsnämnden inte någon snabb lösning i den kommunala tvistens låsta läge. Nämnden måste samla på sig olika slag av information innan den drar sina slutsatser. Vi ger nämnden information om de villkor som måste uppfyllas för att vi ska kunna godkänna medlingsbudet, sedan när ett sådant ges. Det här skedet har onekligen varit tålamodsprövande, men förr eller senare måste en lösning uppnås. JHL står fast vid de tydliga krav man ställt: lönehöjningar och ett löneprogram för alla kommunala avtalsområden samt utveckling av arbetslivets kvalitet också på textsidan, sammanfattar JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch förlikningsläget.

Mer information: JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch, 040 728 9046