Gå till innehållet

Bildningsarbetsgivarnas ogrundade påstående försinkar medlingen av arbetstvisten inom den privata undervisningsbranschen

Förhandlingarna med Bildningsarbetsgivarna om den privata undervisningsbranschens kollektivavtal avslutades som resultatlösa lördagen den 2 april. Ingen av förhandlingsparterna hade förutsättningar för att fortsätta förhandlingarna och inga nya förhandlingstider fastställdes.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Fackförbundet Jyty och OAJ gav riksförlikningsmannen och Bildningsarbetsgivarna strejkvarsel måndagen den 4 april.

Under medlingen fredagen den 8 april påstod Bildningsarbetsgivarna plötsligt och fullständigt ogrundat att förhandlingarna inte hade avslutats den 2 april. Enligt Bildningsarbetsgivarna bryter strejkvarslet därför mot kollektivavtalet och lagen om kollektivavtal. Bildningsarbetsgivarna kommer att föra ärendet vidare till arbetsdomstolen.

De undertecknande organisationerna har sagt upp det gamla kollektivavtalet inom den utsatta tidsfristen. Avtalsperioden och arbetsfredsplikten har upphört 31.3.2022. Förhandlingarna har avslutats och påtryckningsåtgärderna utlysts i enlighet med lagen om medling i arbetstvister.

– Med beaktande av alla de ovannämnda, ändamålsenliga åtgärderna är det svårt att förstå vad Bildningsarbetsgivarna vill uppnå med detta, kontaterar JHL:s förhandlingschef Mari Keturi och JHL:s förhandlare Hanna Katajamäki.

Eftersom ärendet flyttas till arbetsdomstolen kan riksförlikningsmannen inte ta upp arbetstvisten till behandling.

– JHL anser att det skulle vara viktigast att förhandla om det nya kollektivavtalet antingen vid förhandlingsbordet eller under ledning av riksförlikningsmannen. De här överflödiga stegen bara försinkar avtalsdansen och arbetsfreden inom branschen, säger ansvariga förhandlingsexperten Reetta Kuosmanen.

Mer information:
JHL:s förhandlingschef Mari Keturi 050 461 9315