Gå till innehållet

Nytt kollektivavtal för universiteten – löneförhöjningar i juni

De beslutande organen för förhandlingsparterna i universitetens kollektivavtalsförhandlingar har godkänt de nya anställningsförhållandena för området. Avtalsperioden är 1+1 år, och löneförhöjningarna för 2022 har beslutats. Familjeledighetsreformen beaktas omfattande.

Alla arbetstagare vid universiteten betalas ett generellt lönepåslag i juni, och i december fördelas en lokal lönepott. Familjeledighetsreformen förs in i kollektivavtalet som en omfattande skrivelse som jämlikt beaktar båda föräldrarna.

Avtalet träder i kraft när alla avtalsparters beslutande organ har godkänt förhandlingsresultatet, dvs. idag 8.4.2022. Avtalet löper ut 31.3.2024. Avtalet kan dock sägas upp så att det upphör redan 31.1.2023, om man inte har nått en uppgörelse om löneförhöjningarna för 2023 före det.

– Förhandlingsresultatet nåddes efter ihärdiga ansträngningar av avtalsparterna. Den sista förhandlingssessionen varade i hela 21 timmar. Det nya avtalet med sin omfattande familjeledighetsreform främjar jämställdhet och likabehandling vid universitetet, vilket var vårt viktigaste mål för förhandlingarna, konstaterar den ansvariga förhandlingsexperten Reetta Kuosmanen.

Presentation av universitetens kollektivavtal 2022–2024 (på finska)

I och med familjeledighetsreformen utökas den andra förälderns avlönade ledighet betydligt

Familjeledighetsreformen träder i kraft den 1 augusti 2022. I universitetens kollektivavtal förbättras den andra förälderns ställning dramatiskt när det gäller avlönad föräldraledighet.

Den födande föräldern betalas lön i 40 vardagar från och med början av graviditetspenningsperioden.  För föräldraledighetsperioden betalas alla föräldrar lön för de fösta 32 vardagarna. Förändringen träder i kraft från och med den första augusti och tillämpas om barnet beräknas födas 4.9.2022 eller senare, eller om ett adoptivbarn tas om hand 31.7.2022 eller senare.

– Hittills har den andra föräldern fått 6 dagar avlönad föräldraledighet. Ändringen främjar betydligt jämställdheten inom familjer.

Förutsättningen för avlönad graviditets- och föräldraledighet är att arbetstagarens anställningsförhållande har pågått oavbrutet i minst tre månader före graviditets- eller föräldraledigheten börjar.

Andra textändringar

Enligt det nya förhandlingsresultatet halveras arbetstagarens semesterpenning i samband med betalning av semesterersättning i vissa situationer där anställningsförhållandet avslutas av en orsak som beror på arbetstagaren.

Kollektivavtalets text har uppdaterats under den föregående avtalsperioden, och vissa av kapitlen har omskrivits på ett mer logiskt och läsbart sätt. Detta påverkar dock inte tolkningen av avtalet eller texternas innehåll.

Under förhandlingarna synades hela det allmänna kollektivavtalet för universitet ur ett könsperspektiv och man bedömde dess könsrelaterade effekter. Ett separat dokument om detta har utformats.

Löneförhöjningar 2022

Universitetets personal betalas ett generellt lönepåslag på 1,45 procent den 1 juni 2022.

En lokal lönepott på 0,45 procent betalas den 1 december 2022. Den lokala lönepotten används enligt arbetsgivarens beslut för den uppgiftsbaserade lönedelen (inklusive kravtillägg som är i kraft tills vidare) eller den individuella lönedelen. Arbetsgivaren diskuterar grunderna för användningen och fördelningen av den lokala lönepotten med huvudförtroendemännen.

Summan för den lokala lönepotten 1.12.2022 fastställs enligt lönesumman i september 2022.

Avtalsparterna för universitetens kollektivavtal är Fackförbundet JHL, Pro, FOSU och Bildningsarbetsgivarna Sivista.

Mer information: ansvarig avtalsexpert Reetta Kuosmanen, 050 461 9301

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan förhandlingsläget. Följ också JHL på Facebook och Twitter. #1001Yrken