Gå till innehållet

Regeringen svek kommunsektorn i ramförhandlingarna: inga pengar för löneprogrammet, flera yrken hotas av skriande arbetskraftsbrist

Fackförbundet JHL vill uttrycka sin yttersta besvikelse över regeringens beslut, som lämnar bland annat proffs inom småbarnspedagogik och äldrevård i en djup lönegrop. Det måste finnas pengar för löneförhöjningar, annars står vi inför en allvarlig kris inom livsviktiga tjänster, påminner JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Finlands regering slutförde sina ramförhandlingar med rasande fart och berättade om utgifterna för 2023–2026 tisdagen den 5 april.

I förhandlingarna fattades flera beslut som är viktiga för Finlands säkerhet. Däremot blev finansieringen för finländarnas välbefinnande fullständigt bristfällig. Regeringen tycks ha glömt att kommunsektorns proffs behöver rejäla löneförhöjningar och ett löneprogram för att förbättra köpkraften.

Bland annat social- och hälsovårdsbranscherna och småbarnspedagogiken är kvinnodominerade branscher som kräver stenhårt kunnande. Lönenivån måste motsvara arbetets kravnivå. Om vi fortsätter på samma sätt som hittills bara minskar och minskar arbetstagarnas köpkraft, påminner JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– Jag är oerhört besviken på att kommunsektorn återigen blev utan finansieringen den behöver. När vi når slutet av följande årtionde kommer enbart social- och hälsovården att behöva 200 000 nya arbetstagare. Med den nuvarande lönenivån blir det helt enkelt omöjligt att lyckas med det. Det är på beslutsfattarnas ansvar att sätta kommunernas och välfärdsområdenas finansiering i ett sådant skick att lönerna börjar stiga.  Detta kräver ett flerårigt löneprogram.

Problemet gäller inte bara vårdpersonal. Även inom småbarnspedagogiken och de så kallade stödtjänsterna behövs desperat mer arbetskraft. Finland blir lamslaget om de offentliga tjänsterna inte fungerar.

– I den offentliga debatten har man varit rysligt oroliga för hur det ska gå för familjerna när de lågavlönade barnskötarna och kosthållsarbetarna strejkar i ett par dagar och dagiset är stängt. Ändå verkar rikets främsta beslutsfattare inte vara det minsta oroliga över att den nuvarande lönenivån snart kommer att leda till en kris inom småbarnspedagogiken och andra offentliga tjänster, när yrkeskunnig personal inte tar emot så lågavlönat arbete.

Fackförbundet JHL har främjat ett rättvist löneprogram för kommunsektorn med flera strejker och övertids- och skiftbytesförbud. Idag onsdagen den 6 april och imorgon den 7 april strejkas det i Uleåborg och Åbo. JHL och dess medlemmar är redo för nya påtryckningar om inget ordentligt löneprogram annars fås till kommunerna.

– Vid behov stänger vi ner hela landet, betonar Niemi-Laine.

Mer information:

Ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772