Gå till innehållet

Så här ser kollektivavtalet för Sjömansservicebyrån ut

Det nya kollektivavtalet för Sjömansservicebyrån har godkänts av parternas beslutande organ.

Förhandlingsparter i kollektivavtalet för Sjömansservicebyrån är Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Sjömansservicebyrån.

Avtalsperiod

  • 1.3.2022−28.2.2023

Lönehöjningar

Lönerna höjs med två procent.

Lönerna höjs på följande sätt:

  • De uppgiftsrelaterade lönerna höjs från och med 1.3.2022 med 1,4 procent.
  • 0,6 procent används för att höja de individuella tilläggen i enlighet med lönesystemet.
    Om hela 0,6 procenten inte åtgår på det här sättet, används den resterande delen för att höja de uppgiftsrelaterade lönerna med en lika stor procentandel.

Andra ändringar i kollektivavtalet

I det nya kollektivavtalet för Sjömansservicebyrån ingår en skrivelse om ledighet för vård av anhörig eller närstående. Enligt skrivelsen kan arbetstagaren och arbetsgivaren sluta ett avtal om ledigheten eventuellt ges med lön.

Två arbetsgrupper inrättas: en för familjeledigheter och en för semester.

Då familjeledighetsreformen träder i kraft den 1 augusti 2022 ska reformens inverkningar också skrivas in i kollektivavtalet. Hur detta ska ske löses i arbetsgruppen.

Möjligheter för olika semesterpraxis löses i semestergruppen.

Mer information: JHL:s avtalsexpert Hannu Mattila, 040 582 3631

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan jhl.fi/forhandlingslaget.