Gå till innehållet

Fackförbundet JHL:s påtryckningsåtgärder får stöd av europeiska fackförbund

Fackförbundet JHL har fått ett uppmuntrande solidaritetsmeddelande från den europeiska paraplyorganisationen EPSU. Meddelandet uppmuntrar till att fortsätta påtryckningarna för högre löner inom kommunsektorn.

Europeiska federationen för offentliganställdas förbund EPSU uttrycker sitt stöd för JAU:s (JHL:s och Jytys) påtryckningar i kommunsektorns arbetstvist.

I brevet konstateras att även EPSU anser riksförlikningsmannens medlingsbud vara fullständigt otillräckligt. EPSU:s huvudsekreterare Jan Willem Goudriaan skriver att kommunsektorns personal helt klart inte alls har blivit uppmärksammade för sitt outtröttliga arbete med att upprätthålla de offentliga tjänsterna under pandemin. Han uppmuntrar JHL:s medlemmar att fortsätta påtryckningarna för ordentliga löner.

Europeiska federationen för offentliganställdas förbund EPSU bevakar offentliganställdas intressen bland annat i Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. EPSU representerar 8 miljoner offentliganställda. Dess mål är att förbättra arbetsförhållandena inom den offentliga sektorn, främja hälsa och säkerhet på arbetsplatserna och stärka arbetstagarnas rättigheter.