Gå till innehållet

Ministeriet vill underlätta användning av rysk vagnpark på finländska järnvägar: Äventyrar säkerheten, betonar Spårproffsen JHL

Trafik- och kommunikationsministeriet driver på en lagändring som skulle göra det möjligt att använda rysk vagnpark för virkestransporter även inom Finland. De ryska vagnarna binder oss till Ryssland och för med sig risker för växlingsarbetet, säger Spårproffsen JHL. Vagnarnas bromsar uppfyller inte heller EU-standarderna, och det finns inte tillgång till pålitlig information vagnarnas underhåll.

En lagändring som i värsta fall kan äventyra järnvägspersonalens hälsa och slita ner de finländska järnvägarna förbereds just nu i Finland. Trafik- och kommunikationsministeriet försöker få igenom en lagändring som skulle tillåta bruk av rysk vagnpark för virkestransporter inom Finland. De nuvarande bestämmelserna tillåter användning av ryska vagnar för internationell trafik.

Trafiksäkerhetsverket Trafi (numera Traficom) konstaterade redan år 2016 att det finns betydande brister i den ryska vagnparken.

– Bromssystemet och bromsningsförmågan uppfyller inte EU-standarderna. Transporter med ryska vagnar måste hålla lägre hastighet. Trygga fotsteg saknas nästan helt i vagnarna. Det leder till stora risker för växlingsarbetare och gör växlingsarbetet betydligt långsammare, påpekar Teppo Järnstedt, ordförande för Spårproffsen JHL.

Ändringen gör Finland beroende av Ryssland

Det finns inte heller någon pålitlig information om vagnarnas skick, eftersom det inte går att utreda hur de har underhållits. Ryska vagnar sliter också på de finländska järnvägarna, eftersom de har en annan axelbredd och annorlunda hjul än den finländska vagnparken.

Lagändringen gör även Finland beroende av Ryssland, eftersom reservdelar till vagnarna måste köpas därifrån. Trots att lagändringen är ämnad att vara tidsbunden finns risken att den kan bli bestående. Spårproffsen JHL ifrågasätter lagändringen, understryker Järnstedt.

– På energifronten eftersträvar man självförsörjning och att lösgöra oss från Ryssland, men när det gäller virkestransporter vill man ändra lagen och göra dem beroende av ryska vagnar. I första hand borde man utreda hur transporterna kunde ordnas med inhemsk vagnpark.

Spårproffsen JHL har gett ett utlåtande om lagutkastet. Lagen behandlas i riksdagen i april 2022.