Gå till innehållet

Fackförbunden JHL och PAM frågar Samlingspartiet om nedskärningar i utkomstskyddet

Fackförbunden JHL och PAM vill att Samlingspartiet ska förtydliga partiordförande Petteri Orpos uttalande under en intervju förra veckans lördag, där han presenterade att partiets mål är att skära ner socialskyddet.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL samt Servicefacket PAM har skickat Samlingspartiet ett brev där de frågar huruvida partiets mål är att försämra lågavlönade arbetstagares utkomstskydd antingen gällande summa eller längd, och i så fall hur mycket. Förbunden frågar också huruvida Samlingspartiet tänker återställa nedskärningsautomaten för utkomststöd om partiet får bilda den nya regeringen efter riksdagsvalet nästa vår.

Brevet skickades på grund av partiordförande Petteri Orpos intervju i Helsingin Sanomat 26.3, där han konstaterade att ”Vi anser att socialbidragen borde skäras ned så att det skulle vara mer lönsamt att ta emot arbete. Nu är rätt tillfälle för strukturella reformer i socialskyddet och beskattningen.”

Fackförbunden skickade också Samlingspartiet ett informationspaket som klargör de typiska brutto- och nettolönerna för lågavlönade, kvinnodominerade yrken samt nettosumman för inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.

I denna finskspråkiga tabell kan du se en jämförelse mellan lågavlönade yrkens brutto- och nettolöner samt hur litet det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet är.