Gå till innehållet

Järnvägsbranschen får lönehöjning i juni, avtalets längd 1+1 år

I juni 2022 betalas generellt lönepåslag till alla arbetstagare i järnvägsbranschen. I avtalet preciseras bland annat definitionen av arbetstid och rätten att flytta semestern.

Järnvägsbranschen har fått ett nytt kollektivavtal som sträcker sig till år 2024. De beslutande organen hos fackförbundet JHL och arbetsgivarrepresentanten Palta har nu godkänt förhandlingsresultatet.

Avtalsperioden 1+1 år

Avtalet träder i kraft 1.3.2022 och löper ut 29.2.2024. Avtalet kan ändå sägas upp så att det upphör redan 28.2.2023. Så kan det gå till om ingen överenskommelse om lönepåslagen för år 2023 nås senast 31.12.2022.

År 2022 stiger lönerna med ett generellt lönepåslag på 2 procent.

Höjningarna år 2022 betalas ut i början av juni. Höjningen är två procent och den betalas som ett generellt lönepåslag. Också tabellönerna och tillägg i euro höjs med två procent från och med juni.

Allt mer lokalt avtalande, preciseringar i arbetstid

JHL och Palta beslutade att lokalt avtalande utökas i järnvägsbranschen. Bland annat frågor som gäller arbetstid och ersättningar kan avtalas lokalt. Huvudförtroendemannen förhandlar med förtaget gällande undantag.

Det nya kollektivavtalet preciserar också arbetstidsbestämmelserna. Ändringarna anknyter till genomsnittlig arbetstid (i lönebilaga 2), ettskiftsarbete och annan tid som räknas som arbetstid.

Familjeledigheter och tre andra frågor går till behandling i arbetsgrupper

Man avtalade också om fyra arbetsgrupper för avtalsperioden. Grupperna behandlar genomsnittlig arbetstid, familjeledighetsreformen, tillämpningsområden för lönebilaga fyra och arbetsskiftsplanering.

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan jhl.fi/forhandlingslaget. Följ också JHL på Facebook och Twitter. #1001yrken