Gå till innehållet

Medlingsbud för kommunsektorn, JHL tar ställning till förslaget på onsdag

Riksförlikningsmannen har tisdagen den 29 mars gett ett medlingsbud för kommunsektorn. JHL ger sitt svar på förslaget genast efter sitt representantskapsmöte onsdagen den 30 mars.

Riksförlikningsman Vuokko Piekkala har gett ett medlingsbud i den kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalstvisten. Riksförlikningsmannen inväntar svar av förhandlingsparterna före 30.3. kl 18.00.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s representantskap med 120 ledamöter tar ställning till medlingsbudet onsdagen den 30 mars på eftermiddagen. JHL representerar cirka en tredjedel av de kommunala arbetstagarna.

– JHL har kräver ett mångårigt löneprogram för kommunerna och välfärdsområdena och rejäla löneförhöjningar för att stärka köpkraften. Dessutom har våra mål under den här förhandlingsomgången varit bland annat utveckling av det lokala avtalandet samt utökad flexibilitet i arbetstiderna för att bättre svara mot vars och ens livssituation. Jag anser att medlingsbudet inte tillräckligt väl stöder våra mål. Vårt representantskap ska ändå bedöma medlingsbudet från den här utgångspunkten, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine om situationen.

JHL har satt fart på förhandlingarna med både strejker och övertids- och skiftbytesförbud. JHL och Jyty har utlyst strejker för kommunsektorn i Rovaniemi och Jyväskylä den 23–24 mars. För närvarande pågår strejk i Tammerfors och Kuopio den 29–30 mars. Jyty, JHL och FOSU har varslat om strejk i Uleåborg och Åbo den 6–7 april och i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla) den 19–25 april.

Det första övertids- och skiftbytesförbudet för hela kommunsektorn utlystes för den 7–13 mars och det andra för den 21–27 mars. Det tredje övertids- och skiftbytesförbudet är utlyst för tiden 4–10 april.

Ifall ingen uppgörelse nås om anställningsvillkor och rejäla lönehöjningar, genomförs strejkerna och övertids- och skiftbytesförbuden. JHL är berett på att vid behov utvidga och utöka påtryckningsåtgärderna. JHL betalar 160 euro/dag i strejkbidrag till sina medlemmar.

Parter i de kommunala avtalsförhandlingarna är Offentliga sektorns union JAU (JHL och Jyty) och Förhandlingsorganisationen för social- och hälsovården (Super, Tehy och ERTO) på löntagarsidan och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT på arbetsgivarsidan.

Mer information:

ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772