Gå till innehållet

Så här ser arbetartraditionens anställningsvillkor ut under de kommande två åren

Det nya kollektivavtalet för instituten för arbetartradition är av modellen 1 + 1 år. De första löneförhöjningarna betalas som ett generellt lönepåslag i början av maj 2022.

Fackförbundet JHL har godkänt de nya anställningsvillkoren för instituten för arbetartradition. Det nya kollektivavtalet är i kraft 1.2.2022–31.3.2024.

Kollektivavtalet följs vid Stiftelsen för Arbetararkivet, Samhälleliga Arkivstiftelsen och Arbetartradition rf.

Avtalsperiod 1 + 1 år

Den här förhandlingsomgången har sett flera förhandlingsresultat där avtalet gäller i 1+1 år, och instituten för arbetartradition fortsätter på samma linje. Avtalet kan sägas upp och löpa ut den 31 januari 2023 om ingen enighet om löneförhöjningarna för 2023 nås före 15.11.2022.

Förhöjningar från och med 1.5.2022, ändringar i arbetstiden

Utgående från förhandlingsresultaten höjs lönerna med ett generellt lönepåslag på 1,5 procent från och med den 1 maj 2022. Även tabellönerna höjs med samma procentantal.

Gränserna för flexibel arbetstid förändras i avtalet. I fortsättningen kan saldot vara upp till 40 timmar på plus och upp till 20 timmar på minus.

Flextiderna är 6–10 och 14–20. Den fasta arbetstiden är 10–14. Men kan komma överens med arbetsgivaren om tillfälliga undantag i flextiderna på grund av arbetstagarens behov eller servicebehov.

Möjlighet till avlönad ledighet på grund av sjukdom eller olycksfall i familjen

Arbetstagaren har rätt till två dagars avlönad ledighet från arbetet om hens omedelbara närvaro är nödvändig till följd av en oväntad och tvingande sjukdom eller olycka som inträffat i familjen. Efter det har hen möjlighet till oavlönad ledighet av samma orsak. Högst 10 dagar per år kan vara avlönade av detta skäl.

Ändringar som anknyter till familjeledighetsreformen behandlas separat i en arbetsgrupp. Gruppen förbereder de nödvändiga texterna för utgången av maj 2022.

Mer information:

Sari Jokinen, ansvarig avtalsexpert, 050 461 9316

P.S. Vid vilket bord förs den hetsigaste debatten? Vad är redan klappat och klart? Läs om förhandlingsläget för alla JHL:s branscher på sidan jhl.fi/forhandlingslaget. Följ också JHL på Facebook och Twitter. #1001yrken